Faktúry


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Štrk MK Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Milan Malatinec
156.00 €
čist.prost. ŠJ Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: CBA Slovakia, a. s.
47.03 €
potraviny ŠJ Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: CBA Slovakia a.s.
273.94 €
celoplošná deratizácia MŠ a ŠJ Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Jozef Krnáč DeTRI-plus
30.00 €
vývoz kom. odpadu pre Obec Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Milan Malatinec
150.00 €
vývoz kom. odpadu cudzín odberateľom Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Milan Malatinec
67.50 €
zimná údržba MK Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Miroslav Sekereš
259.00 €
odvoz kuch. odpadu šj Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: ESPIK Group s. r. o.
34.80 €
Preprava mat. Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Tatrostav
97.92 €
sprac. proj.dok. posilňovňa Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Ing. Ján Sivok - JSS
500.00 €
oprava miestností v MŠ a ŠJ Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Ľuboš Sarvaš
1149.42 €
balíček škôlka Komenský Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: KOMENSKY, s.r.o.
9.00 €
tel. hovory Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Orange Slovensko a.s.
58.74 €
Čistenie MK Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Metrostav Asfalt a.s.
284.16 €
Hraj sa bezpečne - dets.zost.ihriska v MŠ Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: PLAYSYSTEM s.r.o.
10502.40 €
Internet 03 Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: NetSpace O2 s.r.o.
9.99 €
Vytiahnutie žumpy v MŠ Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Roľnícke družstvo
93.60 €
Prevencia kriminality-spr.žiadosti Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: EU PROFI, s.r.o.
350.00 €
Znešk. a ulož. KO Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Techické služby Detva s.r.o.
497.15 €
Nájom zberných nádob Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Techické služby Detva s.r.o.
36.96 €
prepravné ZV 02 Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Slovenská autobusová doprava Zvolen a.s.
133.90 €
zimná údržba MK Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Ján Danko
472.50 €
kancelárske perá Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: National Pen
201.75 €
služby obce.info Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Datatrade s.r.o.
58.56 €
potraviny ŠJ Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: CBA Slovakia a.s.
185.15 €
čist. prost. ŠJ Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: CBA Slovakia a.s.
42.40 €
mzdová publikácia Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: AJFA+AVIS s.r.o.
58.80 €
zimná údržba MK Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Banskobystrická regionálna správa ciest,a.s.
54.14 €
odvoz kuch. od. ŠJ 02 Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: ESPIK Group s. r. o.
34.80 €
stravné lístky Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Up Slovensko, s.r.o.
1815.78 €
tel. hovory Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Orange Slovensko a.s.
66.93 €
publik. riadenie MŠ Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: RAABE
41.00 €
služby keo Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: KEO s.r.o.
85.00 €
Daňové, mzdové zákony 2019 Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Porada.sk, s.r.o.
18.40 €
internet 02 Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: NetSpace O2 s.r.o.
9.99 €
zimná údržba MK Obec Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Banskobystrická regionálna správa ciest,a.s.
283.87 €
predaj a odvoz posyp. mat. údr.MK Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Banskobystrická regionálna správa ciest,a.s.
266.44 €
tlačivá MŠ a ŠJ Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: ŠEVT a.s.
43.85 €
Bian - grafická tlač, príprava erbu Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: BIAN s.r.o
72.00 €
školenie správa registratúry Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Asociácia správcov registratúry
39.00 €
popl. Soza Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: SOZA
12.00 €
popl. Soza Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: SOZA
20.40 €
odvoz kuch. odpadu ŠJ Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: ESPIK Group s. r. o.
34.80 €
Nájom zberných nádob Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Techické služby Detva s.r.o.
36.96 €
prepravné ZV 01 Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Slovenská autobusová doprava Zvolen a.s.
133.90 €
popl. slovgram Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: SLOVGRAM
38.40 €
stravné lístky Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Up Slovensko, s.r.o.
1212.90 €
period. tlač Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: REGIONPRESS, s.r.o.
132.00 €
odvoz kuch. odpadu ŠJ Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: ESPIK Group s. r. o.
34.80 €
zneškodnenie odpad. vôd zo žumpy MŠ Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Eko-Salmo s.r.o.
204.96 €
tlačivá MŠ Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: ŠEVT a.s.
6.10 €
prenájom ostatných pozemkov Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
210.00 €
kanc. potreby Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: KORESS s.r.o.
170.03 €
Aktualizácia web stránky v roku 2018 Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: wbx, s. r. o.
114.00 €
čist. pros. ŠJ Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: CBA Slovakia, a. s.
43.69 €
potraviny ŠJ Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: CBA Slovakia, a. s.
139.22 €
Vyúčtovacia fa za elektriku Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Stredoslovenská energetika
29.02 €
Vyúčtovacia fa za elektriku Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Stredoslovenská energetika
4893.98 €
Vyúčtovacia fa za elektriku Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Stredoslovenská energetika
1199.35 €
Vyúčtovacia fa za elektriku Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Stredoslovenská energetika
177.06 €
Vyúčtovacia fa za elektriku Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Stredoslovenská energetika
440.92 €
Vyúčtovacia fa za elektriku Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Stredoslovenská energetika
50.33 €
Vyúčtovacia fa za elektriku Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Stredoslovenská energetika
170.00 €
Vyúčtovacia fa za elektriku Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Stredoslovenská energetika
252.92 €
Vyúčtovacia fa za elektriku Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Stredoslovenská energetika
1077.79 €
Vyúčtovacia fa za elektriku Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Stredoslovenská energetika
1341.06 €
Vyúčtovacia fa za elektriku Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Stredoslovenská energetika
809.28 €
Vyúčtovacia fa elektrika Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Stredoslovenská energetika
879.32 €
Vyúčtovacia fa za elektriku Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Stredoslovenská energetika
122.84 €
zimná údržba MK + posyp Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Banskobystrická regionálna správa ciest,a.s.
163.62 €
akt. CD WinCity registratúra Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
4.20 €
Internet 01/2019 Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: NetSpace O2 s.r.o.
9.99 €
prepravné ZV 12/2018 Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Slovenská autobusová doprava Zvolen a.s.
133.90 €
znešk. a ulož. KO Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Techické služby Detva s.r.o.
570.09 €
nájom zber. nádob Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Techické služby Detva s.r.o.
36.96 €
Fotoobrazy KD, pohľadnice, kalendáre Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: BIAN s.r.o
673.63 €
wbx, s.r.o. Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: wbx, s. r. o.
144.00 €
Odvoz kuch. odpadu ŠJ Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: ESPIK Group s. r. o.
26.10 €
vývoz KO pre cudzích odberateľov VHČ Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Milan Malatinec
375.00 €
vývoz KO obec 2018 Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Milan Malatinec
795.00 €
internet 12/2018 Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: NetSpace O2 s.r.o.
9.99 €
tel. hovory Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Orange Slovensko a.s.
60.65 €
detská zostava nábytku v MŠ Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Nomiland s.r.o.
931.90 €
štrkodrva Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Milan Malatinec
900.00 €
Akt. soft. kataster Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: SoftServis
98.40 €
tel. hovory Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Orange Slovensko a.s.
53.95 €
Štrkodrva Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Milan Malatinec
960.00 €
stravné lístky Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: UP Slovensko s.r.o.
640.16 €
potraviny ŠJ Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: CBA Slovakia, a. s.
304.37 €
čist. pros. ŠJ Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: CBA Slovakia, a. s.
42.16 €
prepravné ZV 06/2019 Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Slovenská autobusová doprava Zvolen a.s.
133.90 €
Odvoz kuch. odpadu ŠJ 06/19 Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: ESPIK Group s. r. o.
34.80 €
čist. prost. ŠJ Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: CBA Slovakia, a. s.
47.00 €
potraviny ŠJ Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: CBA Slovakia a.s.
155.02 €
maso ŠJ Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Bystrianska Viera
30.10 €
tlačivá MŠ Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: ŠEVT a.s.
29.34 €
stravné lístky Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: UP Slovensko s.r.o.
2016.74 €
znač. tabule obec Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: BIAN s.r.o
91.20 €
potraviny ŠJ Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: GPM VOZ s.r.o.
16.50 €
internet 06/2019 Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: NetSpace O2 s.r.o.
9.99 €
sprac. zákazky VO revit. parku pred KD Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Ing. Martina Babicová PROJEKTOVÉ PORADENSTVO
300.00 €
sprac. zákazky VO triedený zber Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Ing. Martina Babicová PROJEKTOVÉ PORADENSTVO
450.00 €
tel. hovory Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Orange Slovensko a.s.
54.07 €
publik. riadenie MŠ Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: RAABE
41.00 €
spotr. receptúry ŠJ Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Ballux, spol. s r.o.
55.80 €
nájom zberných nádob Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Techické služby Detva s.r.o.
36.96 €
znešk. a ulož. KO Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Techické služby Detva s.r.o.
971.81 €
dodávka štrkov Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: V stav s. r. o.
496.35 €
dodávka štrkov Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: V stav s. r. o.
538.31 €
tel. hovory Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Orange Slovensko a.s.
53.70 €
strojné kosenie Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Banskobystrická regionálna správa ciest,a.s.
90.00 €
bežná oprava MR Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: SERVIS - elektrospotrebičov, Krška Ján
158.60 €
znešk. a ulož. KO Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Techické služby Detva s.r.o.
495.50 €
nájom zberných nádob Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Techické služby Detva s.r.o.
36.96 €
kancelárske potreby Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: KORESS s.r.o.
278.14 €
internet 07 Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: NetSpace O2 s.r.o.
9.99 €
činn. stavebného úradu Kriváň Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Obec Kriváň
2348.60 €
štrkodrva MK Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Milan Malatinec
888.00 €
štrky MK Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Milan Malatinec
420.00 €
Nájom zberných nádob Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Techické služby Detva s.r.o.
36.96 €
znešk. a ulož. KO Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Techické služby Detva s.r.o.
483.72 €
mat. Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: KEO s.r.o.
695.81 €
bežná oprava auta Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Jozef Sarvaš - Autospol
615.80 €
prepravné ZV 11/2018 Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Slovenská autobusová doprava Zvolen a.s.
133.90 €
nájom pozemok SPF za rok 2018 Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Slovenský pozemkový fond
219.25 €
periodika My Zvol. - Podp.n. Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Petit Press, a. s.
35.00 €
potraviny ŠJ Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: CBA Slovakia, a. s.
299.62 €
čist. pros. ŠJ Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: CBA Slovakia a.s.
35.70 €
Real. procesu VO Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: CVO s.r.o.
300.00 €
stravné lístky Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: UP Slovensko s.r.o.
730.60 €
učebné pomôcky MŠ Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Elena Majerníková - ElenNeo Slovakia
36.80 €
OOP, mat. Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Ján Hronček
277.02 €
výkopové práce Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Ján Bakan
1200.00 €
mat. MŠ a ŠJ Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Pavol Purgát DINEX
415.44 €
tel. hovory Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Orange Slovensko a.s.
54.01 €
publik.riad. MŠ Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: RAABE
41.66 €
licencia keo 2019 Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: KEO s.r.o.
224.16 €
uč. pomôcky MŠ Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Scholaris, s.r.o.
23.00 €
deratizácia MŠ Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Jozef Krnáč DeTRI-plus
30.00 €
Štrkopiesok Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Milan Malatinec
522.00 €
internet 11/2018 Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: NetSpace O2 s.r.o.
9.99 €
nájom zberných nádob Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Techické služby Detva s.r.o.
36.96 €
znešk. a ulož. KO Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Techické služby Detva s.r.o.
647.95 €
zber a odvoz kuch. odpadu ŠJ Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: ESPIK Group s. r. o.
34.80 €
vystúpenie a dopr.FS Očovan Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Očovan- folklórne združenie priaznivcov ľudovej kultúry a tradičného umenia
400.00 €
potraviny ŠJ Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: CBA Slovakia a.s.
320.24 €
prepravné ZV 10/2018 Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Slovenská autobusová doprava Zvolen a.s.
133.90 €
sprac. žiadosti - tried. zber KO Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Ing. Martina Babicová PROJEKTOVÉ PORADENSTVO
350.00 €
maso ŠJ Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Bystrianska Viera
7.20 €
kanc.potreby Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: KORESS s.r.o.
168.04 €
Oprava MK - havarijný stav - UZN OZ Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: RENOVIA s.r.o.
25478.05 €
akt.programu matrika Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: IVES Košice
25.09 €
maso ŠJ Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Bystrianska Viera
4.90 €
Tel. hovory Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Orange Slovensko a.s.
65.03 €
Vodné MŠ Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
76.38 €
Vodné cintorín Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
213.30 €
Internet 10/2018 Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: NetSpace O2 s.r.o.
9.99 €
VO Hraj sa bezpečne Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Ing. Ján Sivok - JSS
500.00 €
Odvoz kuch. odpadu Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: ESPIK Group s. r. o.
34.80 €
Prepravné ZV 09/2018 Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Slovenská autobusová doprava Zvolen a.s.
133.90 €
štrk MK Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Milan Malatinec
972.00 €
čist. prost. ŠJ Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: CBA Slovakia a.s.
30.16 €
Potraviny ŠJ Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: CBA Slovakia, a. s.
288.03 €
Nájom zberných nádob Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Techické služby Detva s.r.o.
36.96 €
znešk. a ulož. KO Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Techické služby Detva s.r.o.
525.35 €
Oprava MK pás. bagrom v časti Bukovinka Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Ing. Imrich Gužmer
632.50 €
riad.MŠ - publ. Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: RAABE
65.45 €
tel. hovory Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Orange Slovensko a.s.
53.70 €
int.príst.verej. správa Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
117.00 €
BOZP, školenie PO Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Milan Prajdák
260.00 €
stravné lístky Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Up Slovensko, s.r.o.
1815.78 €
Internet 09/2018 Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: NetSpace O2 s.r.o.
9.99 €
Nájom zb. nádob Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Techické služby Detva s.r.o.
36.96 €
znešk. a ulož. KO Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Techické služby Detva s.r.o.
544.59 €
potraviny ŠJ Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: CBA Slovakia, a. s.
193.71 €
MŠ bežná údržba Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Ľuboš Sarvaš
505.80 €
ŠJ bežná údržba Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Rastislav Kulišiak
505.80 €
Odvoz kuch. odpadu ŠJ Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: ESPIK Group s. r. o.
8.70 €
tlačivá MŠ a ŠJ Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: ŠEVT a.s.
24.94 €
tel. hovory Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Orange Slovensko a.s.
54.08 €
Internet 082018 Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: NetSpace O2 s.r.o.
9.99 €
Odvoz kuch. odpadu ŠJ 07/2018 Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: ESPIK Group s. r. o.
8.70 €
Nájom zberných nádob 07/2018 Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Techické služby Detva s.r.o.
36.96 €
Znešk. a ulož. KO 07/2018 Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Techické služby Detva s.r.o.
545.93 €
kancelárske potreby Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: KORESS s.r.o.
116.10 €
časopisy MŠ 2018/2019 Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: ARES s.r.o.
57.50 €
časopis MŠ maxík leto Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: ARES s.r.o.
1.00 €
tonery do kopír. strojov Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Soft-Tech, s.r.o.
158.48 €
tel. hovory Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Orange Slovensko a.s.
53.91 €
Odvoz kuch. odpadu ŠJ Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: ESPIK Group s. r. o.
22.80 €
čistiace prostriedky ŠJ Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: CBA Slovakia, a. s.
2.70 €
potraviny ŠJ Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: CBA Slovakia, a. s.
41.95 €
Internet 07 Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: NetSpace O2 s.r.o.
9.99 €
Hraj sa bezpečne-detské ihrisko Podkriváň Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: PLAYSYSTEM s.r.o.
10502.40 €
Štrkopiesok MK Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Milan Malatinec
918.00 €
prepravné ZV Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Slovenská autobusová doprava Zvolen a.s.
133.90 €
Nájom zberných nádob Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Techické služby Detva s.r.o.
36.96 €
Znešk. a uloženie kom. odpadu Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Techické služby Detva s.r.o.
379.46 €
Vyťahovanie septika Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Roľnícke družstvo
84.00 €
Oporný múr pri kostole, MK Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: RENOVIA s.r.o.
9574.42 €
Odvoz kuchynského odpadu ŠJ Espik Orlov Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: ESPIK Group s. r. o.
34.80 €
Tlač poštových poukážok Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Slovenská pošta a.s.
11.27 €
Oporný múr pri kostole, MK Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Milan Malatinec
948.00 €
potraviny ŠJ Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: CBA Slovakia, a. s.
266.14 €
Čistiace pot. ŠJ Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: CBA Slovakia, a. s.
32.23 €
Pracovné náradie Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Ján Hronček
200.00 €
Pracovné náradie Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Ján Hronček
550.00 €
Poplatok banka Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: VÚB,a.s.
66.00 €
Bežná údržba MK Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Banskobystrická regionálna správa ciest,a.s.
235.64 €
Kultúrne podujatia - reprezentačné Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Detský folklórny súbor Slniečko o.z.
300.00 €
Telef.hovory Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Orange Slovensko a.s.
54.07 €
Oprava MR Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: SERVIS-Elektrospotrebičov Krška Ján
1335.80 €
Prepravné - výlet MŠ Tále Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: VAP TRAVEL, s.r.o.
195.60 €
Mzdové a účtovné publikácie Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Poradca.s.r.o
9.00 €
Školenia Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o.
30.00 €
potraviny ŠJ Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: CBA Slovakia, a. s.
267.66 €
prepravné ZV Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Slovenská autobusová doprava Zvolen a.s.
133.90 €
Čistiace pot. ŠJ Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: CBA Slovakia, a. s.
22.20 €
Oporný múr pri kostole, MK Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Pavol Purgát DINEX
2794.20 €
Znešk. a uloženie kom. odpadu Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Techické služby Detva s.r.o.
728.04 €
Nájom zberných nádob Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Techické služby Detva s.r.o.
36.96 €
Mzdové a účtovné publikácie Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: AJFA+AVIS,s.r.o
54.90 €
Stravné lístky Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Up Slovensko, s.r.o.
77.48 €
Stravné lístky Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Up Slovensko, s.r.o.
1815.78 €
internet Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: NetSpace O2 s.r.o.
9.99 €
Odvoz kuchynského odpadu ŠJ Espik Orlov Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: ESPIK Group s. r. o.
34.80 €
Všeob. mat. KD, OU,VP Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: PS mat, s.r.o.
507.32 €
Poplatok banka Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Prima banka Slovensko,a.s.
60.00 €
Olejový kompresor, vysokot.čistič Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: LST centrum s.r.o.
658.00 €
maso ŠJ Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Viera Bystrianska
21.30 €
Oporný múr pri kostole, MK Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: VIE spol. s r.o.
494.10 €
prenájom pozemkov Lesy SR ihr. Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
210.00 €
Oporný múr pri kostole, MK Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: V stav s. r. o.
1098.64 €
internet Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: NetSpace O2 s.r.o.
9.99 €
Oporný múr pri kostole, MK Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: RONDOM Z a Z s. r. o.
71.40 €
Telef.hovory Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Orange Slovensko a.s.
54.39 €
Stav. práce - Oporný múr pri kostole a MK Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: JL - IRO s. r. o.
991.20 €
Odvoz kuchynského odpadu ŠJ Espik Orlov Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: ESPIK Group s. r. o.
34.80 €
Nájom zberných nádob Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Techické služby Detva s.r.o.
36.96 €
Znešk. a uloženie kom. odpadu Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Techické služby Detva s.r.o.
339.18 €
Sprac. žiad. o dot. - Nákup elektromobilu Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: EU PROFI, s.r.o.
150.00 €
Oporný múr pri kostole, MK Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: BETON BAU trans s.r.o.
1306.68 €
Zimná údržba MK Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Iveta Priadková
2193.00 €
prepravné ZV Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Slovenská autobusová doprava Zvolen a.s.
133.90 €
potraviny ŠJ Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: CBA Slovakia, a. s.
99.01 €
Zimná údržba MK Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Miroslav Sekereš
144.00 €
Všeob. mat. KD, OU,VP Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: PS mat, s.r.o.
507.32 €
Telef.hovory Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Orange Slovensko a.s.
58.08 €
Vodné Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
148.44 €
Vodné MŠ Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
69.18 €
Čistiace pot. ŠJ Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: CBA Slovakia, a. s.
56.38 €
potraviny ŠJ Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: CBA Slovakia, a. s.
180.05 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: KORESS s.r.o.
199.67 €
Čistenie MK Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Doprastav asfalt, a.s.
310.38 €
Nájom zberných nádob Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Techické služby Detva s.r.o.
36.96 €
Znešk. a uloženie kom. odpadu Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Techické služby Detva s.r.o.
410.79 €
Projektová dokumentácia Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Milan Kováčik - TEZAB
1500.00 €
Vypracovanie žiadosti o NFP Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Ultima Ratio, s.r.o.
1000.00 €
Odvoz kuchynského odpadu ŠJ Espik Orlov Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: ESPIK Group s. r. o.
34.80 €
Stravné lístky Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: UP Slovensko s.r.o.
1765.54 €
internet Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: NetSpace O2 s.r.o.
9.99 €
prepravné ZV Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Slovenská autobusová doprava Zvolen a.s.
133.90 €
Zimná údržba MK Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Ján Danko
157.50 €
Slovgram - odmena výk. umelcom v MR Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: SLOVGRAM
38.50 €
Realizácia procesu verejného obstarávania Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Ultima Ratio, s.r.o.
1000.00 €
Pracovné náradie Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Ján Hronček
620.00 €
Zimná údržba MK Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Ján Sekereš
630.00 €
Čistiace pot. ŠJ Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: CBA Slovakia, a. s.
42.04 €
potraviny ŠJ Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: CBA Slovakia, a. s.
241.87 €
Telef.hovory Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Orange Slovensko a.s.
49.20 €
Deratizácia MŠ a ŠJ Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Jozef Krnáč DeTRI-plus
30.00 €
potraviny ŠJ Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: ASTERA, s.r.o.
21.16 €
maso ŠJ Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Viera Bystrianska
21.30 €
Obce info Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Datatrade s.r.o.
62.16 €
internet Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: NetSpace O2 s.r.o.
9.99 €
Všeob. mat. KD, OU,VP Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Pavol Purgát DINEX
624.58 €
Kalendáre Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: BIAN s.r.o
58.08 €
prepravné ZV Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Slovenská autobusová doprava Zvolen a.s.
113.90 €
Všeob. mat. KD, OU,VP Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Ján Hronček
967.91 €
Zimná údržba MK Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Ján Danko
911.25 €
Zimná údržba MK Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Banskobystrická regionálna správa ciest,a.s.
83.98 €
Nájom zberných nádob Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Techické služby Detva s.r.o.
36.96 €
Znešk. a uloženie kom. odpadu Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Techické služby Detva s.r.o.
456.88 €
Odvoz kuchynského odpadu ŠJ Espik Orlov Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: ESPIK Group s. r. o.
26.10 €
potraviny ŠJ Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: CBA Slovakia, a. s.
200.49 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: KORESS s.r.o.
285.17 €
Odborná skúška montáž PZ Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: MIaJa s.r.o.
166.80 €
Telef.hovory Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Orange Slovensko a.s.
75.86 €
Licencia Topset - akt. Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
114.00 €
OOP Dohoda č. 1733054233 Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Rudolf Matúška - TINKER
124.78 €
OOP Dohoda č. 1733054233 Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Rudolf Matúška - TINKER
313.57 €
Licencie SOZA Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
12.00 €
Licencie SOZA Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
20.40 €
Učebné pomôcky MŠ Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Nomiland s.r.o.
35.40 €
internet Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: NetSpace O2 s.r.o.
9.99 €
Detské stoličky MŠ Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: ZOFF, spol. s r.o.
180.00 €
Vyťahovanie septika Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Roľnícke družstvo
49.20 €
Telef.hovory Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Orange Slovensko a.s.
1.00 €
Telef.hovory Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Orange Slovensko a.s.
1.00 €
Odvoz kuchynského odpadu ŠJ Espik Orlov Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: ESPIK Group s. r. o.
34.80 €
Zimná údržba MK Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Banskobystrická regionálna správa ciest,a.s.
70.02 €
prepravné ZV Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Slovenská autobusová doprava Zvolen a.s.
133.90 €
Nájom zberných nádob Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Techické služby Detva s.r.o.
36.96 €
Znešk. a uloženie kom. odpadu Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Techické služby Detva s.r.o.
279.67 €
Výmena čerpadla vodov. Bukovinka Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Sprušanský Vladimír - OÁZA
705.85 €
Sprac. vyúčt. prev. kriminality Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: EU PROFI, s.r.o.
200.00 €
OOP Dohoda č. 1733054233 Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Rudolf Matúška - TINKER
516.05 €
Mzdové a účtovné publikácie Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Poradca.s.r.o
13.80 €
maso ŠJ Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Viera Bystrianska
17.70 €
Čistiace pot. ŠJ Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: CBA Slovakia, a. s.
60.15 €
potraviny ŠJ Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: CBA Slovakia, a. s.
157.84 €
Zimná údržba MK Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Miroslav Sekereš
504.00 €
APV KN - kataster nehn. Softservis Žarnovica Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: SoftServis
117.30 €
Zimná údržba MK Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Banskobystrická regionálna správa ciest,a.s.
395.10 €
prenájom pozemkov Lesy SR ihr. Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
210.00 €
GLL 3-10 krizovy laser Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: LST centrum s.r.o.
143.90 €
Autobatéria a reťaze - Liaz - vývoz KO VHČ Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Ján Hronček
649.00 €
Telef.hovory Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Orange Slovensko a.s.
111.19 €
Info sms - balík Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: A SMS, s.r.o.
230.40 €
Kuchynský riad a potreby ŠJ Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: GASTRO - GALAXI
66.91 €
maso ŠJ Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Viera Bystrianska
23.60 €
Odvoz kuchynského odpadu ŠJ Espik Orlov Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: ESPIK Group s. r. o.
34.80 €
internet Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: NetSpace O2 s.r.o.
9.99 €
Vyúčtovanie energie Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Stredoslovenská energetika
151.30 €
Vyúčtovanie energie Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Stredoslovenská energetika
192.96 €
Vyúčtovanie energie Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Stredoslovenská energetika
-236.98 €
Vyúčtovanie energie Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Stredoslovenská energetika
81.36 €
Vyúčtovanie energie Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Stredoslovenská energetika
-117.25 €
Vyúčtovanie energie Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Stredoslovenská energetika
-32.22 €
Vyúčtovanie energie Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Stredoslovenská energetika
-169.06 €
Vyúčtovanie energie Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Stredoslovenská energetika
985.49 €
Vyúčtovanie energie Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Stredoslovenská energetika
26.78 €
Vyúčtovanie energie Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Stredoslovenská energetika
-139.69 €
Vyúčtovanie energie Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Stredoslovenská energetika
-73.54 €
Vyúčtovanie energie Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Stredoslovenská energetika
31.04 €
Vyúčtovanie energie Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Stredoslovenská energetika
11.64 €
Nájom zberných nádob Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Techické služby Detva s.r.o.
36.96 €
Znešk. a uloženie kom. odpadu Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Techické služby Detva s.r.o.
754.78 €
Odvoz kuchynského odpadu ŠJ Espik Orlov Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: ESPIK Group s. r. o.
17.40 €
Mzdové a účtovné publikácie Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Poradca.s.r.o
17.20 €
potraviny ŠJ Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: CBA Slovakia, a. s.
157.33 €
Čistiace pot. ŠJ Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: CBA Slovakia, a. s.
41.87 €
prepravné ZV Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Slovenská autobusová doprava Zvolen a.s.
133.90 €
Vývoz kom. odpadu Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Milan Malatinec
682.50 €
Vývoz kom. odpadu Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Milan Malatinec
562.50 €
Tlač poštových poukážok Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Slovenská pošta a.s.
7.67 €
Vedenie účtu akcie StVaK Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Prima banka Slovensko,a.s.
47.50 €
Všeob. mat. KD, OU,VP Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: BAU COLOR, s.r.o.
252.60 €
štrky mk Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Milan Malatinec
260.00 €
Stavebné práce Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: JL - IRO s. r. o.
338.28 €
Stavebné práce Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: JL - IRO s. r. o.
1614.00 €
Činnosť spoloč. stavebného úradu Kriváň Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Obec Kriváň
2103.79 €
Kultúrne podujatia - reprezentačné Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Občianske združenie Trhanovčan
500.00 €
Znešk. a uloženie kom. odpadu Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Techické služby Detva s.r.o.
376.72 €
Nájom zberných nádob Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Techické služby Detva s.r.o.
36.96 €
Zimná údržba MK Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Banskobystrická regionálna správa ciest,a.s.
30.28 €
maso ŠJ Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Viera Bystrianska
19.50 €
potraviny ŠJ Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: CBA Slovakia, a. s.
253.43 €
Právne služby Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: JUDr. Peter Štefunko, advokát
200.00 €
Telef.hovory Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Orange Slovensko a.s.
51.32 €
štrky mk Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Milan Malatinec
663.00 €
Webhosting stránky obce - Webex Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: webex media s.r.o.
144.00 €
Realizácia procesu verejného obstarávania Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: CVO s.r.o.
300.00 €
Odvoz kuchynského odpadu ŠJ Espik Orlov Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: ESPIK Group s. r. o.
34.80 €
internet Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: NetSpace O2 s.r.o.
9.99 €
Výkopové práce Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: V stav s. r. o.
257.40 €
prepravné ZV Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Slovenská autobusová doprava Zvolen a.s.
133.90 €
Ročná licencia KEO WIN Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: KEO s.r.o.
205.70 €
Stravné lístky Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: UP Slovensko s.r.o.
1765.54 €
My Zvol.-Podpol.noviny Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: PETIT PRESS, a.s.
35.00 €
Inštalácia a školenie programu Registratúra Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
24.00 €
Vyťahovanie septika Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Roľnícke družstvo
60.00 €
Výkopové práce Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Jorax, s.r.o.
732.50 €
Preprava materiálu Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: V stav s. r. o.
751.39 €
Výkopové práce Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: V stav s. r. o.
889.20 €
Deratizácia MŠ a ŠJ Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Jozef Krnáč DeTRI-plus
30.00 €
Učebné pomôcky MŠ Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Nomiland s.r.o.
161.00 €
Právne služby Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: JUDr. Peter Štefunko, advokát
150.00 €
Kultúrne podujatia - reprezentačné Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Milan Vilhanček, penzión Victória, ubytovacie a pohostin. služby
375.00 €
maso ŠJ Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Viera Bystrianska
27.20 €
potraviny ŠJ Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: CBA Slovakia, a. s.
266.17 €
Vystúpenie folklórneho súboru - podujatia Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Občianske združenie "Podpolianski vrchári"
280.00 €
Nájom pozemkov Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Slovenský pozemkový fond
219.25 €
Znešk. a uloženie kom. odpadu Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Techické služby Detva s.r.o.
492.46 €
Nájom zberných nádob Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Techické služby Detva s.r.o.
36.96 €
Dopravné zrkadlo Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: SIVEX, s.r.o.
183.60 €
Školenia Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: KEO s.r.o.
196.00 €
Matričné tlačivá Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Centrum polygrafických služieb
8.34 €
Mzdové a účtovné publikácie Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Poradca.s.r.o
12.60 €
internet Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: NetSpace O2 s.r.o.
9.99 €
Učebné pomôcky MŠ Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: EDUCAPLAY, s. r. o.
59.09 €
prepravné ZV Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Slovenská autobusová doprava Zvolen a.s.
133.90 €
Geodetické práce Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Peter Truhan
150.00 €
Telef.hovory Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Orange Slovensko a.s.
63.77 €
Program Topset WinCity registratúra Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
164.40 €
Aktualizácia IVES Matrika Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: IVES Košice
25.09 €
Vodné Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
59.78 €
Vodné Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
112.63 €
Preprava materiálu Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Banskobystrická regionálna správa ciest,a.s.
234.43 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: KORESS s.r.o.
324.77 €
Znešk. a uloženie kom. odpadu Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Techické služby Detva s.r.o.
519.28 €
Nájom zberných nádob Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Techické služby Detva s.r.o.
36.96 €
Odvoz kuchynského odpadu ŠJ Espik Orlov Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: ESPIK Group s. r. o.
34.80 €
maso ŠJ Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Viera Bystrianska
27.20 €
ročný prístup VSSR Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
96.00 €
internet Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: NetSpace O2 s.r.o.
9.99 €
Oprava MK Dolné Lazy Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: RENOVIA s.r.o.
14292.94 €
Oprava MK - Dolné lazy Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: RENOVIA s.r.o.
14292.94 €
Predprimárne vzdelávanie - publikácia MŠ Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: M. Medlen - JurisDat
16.70 €
prepravné ZV 09 Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Slovenská autobusová doprava Zvolen a.s.
133.90 €
Stravné lístky Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: UP Slovensko s.r.o.
1765.54 €
potraviny ŠJ Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: CBA Slovakia, a. s.
284.67 €
internet Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: NetSpace O2 s.r.o.
9.99 €
Vyťahovanie septika Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Roľnícke družstvo
30.00 €
Mzdové a účtovné publikácie Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Poradca.s.r.o
16.70 €
Vypracovanie žiadosti o NFP Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Peter Baran - CS consulting
990.00 €
Vypracovanie žiadosti o NFP Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Peter Baran - CS consulting
990.00 €
Telef.hovory Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Orange Slovensko a.s.
55.17 €
Znešk. a uloženie kom. odpadu Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Techické služby Detva s.r.o.
61.66 €
Všeob. mat. MŠ a ŠJ Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: BAU COLOR, s.r.o.
520.38 €
Znešk. a uloženie kom. odpadu Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Techické služby Detva s.r.o.
54.97 €
štrky mk Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Milan Malatinec
110.50 €
Odvoz kuchynského odpadu ŠJ Espik Orlov Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: ESPIK Group s. r. o.
34.80 €
maso ŠJ Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Viera Bystrianska
27.20 €
potraviny ŠJ Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: CBA Slovakia, a. s.
148.58 €
Nájom zberných nádob Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Techické služby Detva s.r.o.
36.96 €
Znešk. a uloženie kom. odpadu Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Techické služby Detva s.r.o.
448.22 €
Telef.hovory Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Orange Slovensko a.s.
44.60 €
Mäso ŠJ Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Viera Bystrianska
10.80 €
štrky mk Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: V stav s. r. o.
976.80 €
internet Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: NetSpace O2 s.r.o.
9.99 €
nájom 1100 l nádob na separovaný odpad Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Techické služby Detva s.r.o.
36.96 €
Zneškodnenie komunálneho odpadu Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Techické služby Detva s.r.o.
299.41 €
Preprava - Stožok - Paučíkovo Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: V stav s. r. o.
1278.00 €
Úprava verej. pries. pri RK kostole v obci Podkriváň Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: EU PROFI,s.r.o.
300.00 €
Zber a odvoz odpadu Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: ESPIK Group s. r. o.
8.70 €
Roundup Biaktiv Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Ing. Bartuš Róbert - PRO SILVA
274.90 €
Telefóny Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Orange Slovensko a.s.
45.09 €
Internet Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: NetSpace O2 s.r.o.
9.99 €
Montáž kamerového systému Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: FARADY s. r. o.
12050.40 €
Vrecia Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: AbeeX s.r.o.
143.10 €
úkon právnych služieb Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: JUDr. Peter Štefunko, advokát
300.00 €
Farby - laky Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: BAU COLOR, s.r.o.
116.04 €
Zber a odvoz odpadu Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: ESPIK Group s. r. o.
34.80 €
Vstupný balík 1000 info SMS - jún Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: A SMS, s.r.o.
48.00 €
Strojné kosenie MK Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Banskobystrická regionálna správa ciest,a.s.
270.00 €
Kontrola motorového vozidla Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Jozef Sarvaš - Autospol
231.79 €
nájom 1100 l nádob na separovaný odpad Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Techické služby Detva s.r.o.
36.96 €
Zneškodnenie komunálneho odpadu Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Techické služby Detva s.r.o.
495.15 €
Preprava osôb Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Orange Slovensko a.s.
133.90 €
Potraviny jún Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: CBA Slovakia, a. s.
222.16 €
Internet Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: NetSpace O2 s.r.o.
9.99 €
Telefóny Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Orange Slovensko a.s.
48.36 €
Vstupova tabula, vlajka obecna, vlajka sr, dopravné Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Jozef Smrhola-Olymp
413.17 €
Preprava detí z Mš Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Školiace stredisko - L+L, s.r.o.
99.00 €
Propagácia dní obce a sv. Antoníka Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Miroslav Škařupa
410.00 €
Jedálne kupóny Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: UP Slovensko s.r.o.
1765.54 €
Mäso šj Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Viera Bystrianska
25.40 €
Konzultácia a vypracovanie pozvánky na prac. stretnutie Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: JUDr. Peter Štefunko, advokát
100.00 €
Zneškodnenie komunálneho odpadu Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Techické služby Detva s.r.o.
348.56 €
nájom 1100 l nádob na separovaný odpad Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Techické služby Detva s.r.o.
36.96 €
Preprava osôb Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Slovenská autobusová doprava Zvolen a.s.
133.90 €
Geodetické práce - vyhotovenie geomet. plánov Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Peter Truhan
354.00 €
Odvoz kuchynského odpadu - máj Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: JUMA ECO,s.r.o
25.00 €
Potraviny ŠJ - máj Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: CBA Slovakia, a. s.
216.08 €
Potraviny ŠJ Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: CBA Slovakia, a. s.
4.99 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: KORESS s.r.o.
236.52 €
Prenájom pozemkov - 720613 Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
210.00 €
Balíček sociálne poistenie Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Poradca.s.r.o
15.20 €
Telefóny Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Orange Slovensko a.s.
51.56 €
Farby - laky Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: BAU COLOR, s.r.o.
207.48 €
Vyhotovenie bezpečnostného projektu na ochranu osobných údajov Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Richard Krajčík
100.00 €
Vytýčenie hraníc pozemkov Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: CAT GEO s. r. o.
135.00 €
Vypracovanie geom. plánu Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: CAT GEO s. r. o.
152.00 €
Vypracovanie polohopisného a výškopisného lánu Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: CAT GEO s. r. o.
175.00 €
Podané obedy Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Milan Vilhanček, penzión Victória, ubytovacie a pohostin. služby
159.80 €
Štrk - Bukovinka Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Milan Malatinec
331.50 €
Mäso šj Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Viera Bystrianska
21.30 €
Internet Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: NetSpace O2 s.r.o.
9.99 €
Led svietidlo Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Slov - Led Plus, s. r. o.
456.00 €
Elektrické potreby Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: PS ELEKTRO, s. r. o.
128.65 €
Zneškodnenie komunálneho odpadu Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Techické služby Detva s.r.o.
471.01 €
nájom 1100 l nádob na separovaný odpad Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Techické služby Detva s.r.o.
36.96 €
Preprava osôb Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Slovenská autobusová doprava Zvolen a.s.
133.90 €
Odvoz kuchynského odpadu Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: JUMA ECO,s.r.o
25.00 €
Potraviny ŠJ Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: CBA Slovakia a.s.
168.72 €
verejné obstarávanie kamerového systému Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Ing. Martina Babicová PROJEKTOVÉ PORADENSTVO
200.00 €
Audítorské služby Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Ing. Milena Korcová
517.50 €
Zimná údržba cestných komunikácií - Uvanišovo... Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Iveta Priadková
881.50 €
celoplošná deratizácia - Materská škôlka Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Jozef Krnáč DeTRI-plus
30.00 €
Telefóny Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Orange Slovensko a.s.
52.03 €
Vodné a stočné Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
54.76 €
Vodné a stočné Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
103.90 €
Internet Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: NetSpace O2 s.r.o.
9.99 €
Verejné osvetlenie - stĺpy Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Techické služby Detva s.r.o.
580.94 €
MP - pílenie stromov Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Techické služby Detva s.r.o.
122.57 €
nájom 1100 l nádob na separovaný odpad Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Techické služby Detva s.r.o.
36.96 €
Zneškodnenie komunálneho odpadu Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Techické služby Detva s.r.o.
294.05 €
Odvoz kuchynského odpadu - marec Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: JUMA ECO,s.r.o
25.00 €
Potraviny ŠJ Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: CBA Slovakia a.s.
55.44 €
Potraviny ŠJ Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: CBA Slovakia, a. s.
184.52 €
Mäso šj Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Viera Bystrianska
20.10 €
Farby - laky Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: BAU COLOR, s.r.o.
394.80 €
Preprava osôb Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Slovenská autobusová doprava Zvolen a.s.
133.90 €
Telefóny Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Orange Slovensko a.s.
46.21 €
Zimná údržba ciest Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Miroslav Sekereš
530.70 €
Servis PC Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Ing.Peter Polomský CR-DAT NC
27.89 €
Uhradenie predfaktúry Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: SLOVGRAM
38.50 €
Mäso šj Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Viera Bystrianska
16.80 €
Balíček Novela zdravotného poistenia Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Poradca.s.r.o
12.50 €
Právne služby - v mesiaci február Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: JUDr. Stanislav Hlinka, advokát
163.20 €
Obce info Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Datatrade s.r.o.
58.56 €
Spracovanie žiadosti na Envirofond Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Ing. Martina Babicová PROJEKTOVÉ PORADENSTVO
350.00 €
štartér, Biax L Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: PS ELEKTRO, s. r. o.
51.50 €
Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania MŠ Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: ŠEVT a.s.
6.10 €
Kataster nehnuteľností Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: SoftServis
141.30 €
Internet Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: NetSpace O2 s.r.o.
9.99 €
Odvoz kuchynského odpadu za mesiac február Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: JUMA ECO,s.r.o
25.00 €
Zimná údržba miestnej komunikácie Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Banskobystrická regionálna správa ciest,a.s.
41.64 €
nájom 1100 l nádob na separovaný odpad Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Techické služby Detva s.r.o.
36.96 €
Zneškodnenie komunálneho odpadu Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Techické služby Detva s.r.o.
343.21 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: KORESS s.r.o.
177.43 €
Preprava osôb Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Slovenská autobusová doprava Zvolen a.s.
133.90 €
Jedálne kupóny Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: UP Slovensko s.r.o.
1765.54 €
Vypracovanie a úprava projektu - Kultúrny dom Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Architektúra, s.r.o.
999.60 €
Inžinierska činnosť Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Ing. arch. Marián Lalík ML ARCHITEKT
600.00 €
Potraviny ŠJ Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: CBA Slovakia a.s.
160.53 €
Telefóny Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Orange Slovensko a.s.
61.84 €
Multifunkčné ihrisko na pozemku KNC Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Ing. Beáta Smolková - Geodetické práce
144.00 €
Oprava auta Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Jozef Sarvaš - Autospol
434.30 €
Výmena elektromera - priamy elektromer Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Stredoslovenská energetika
51.60 €
Zimná údržba miestnej komunikácie Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Banskobystrická regionálna správa ciest,a.s.
201.18 €
Splátka za nájom PNZ k 01. 03. 2017 Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Slovenský pozemkový fond
8.07 €
Internet Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: NetSpace O2 s.r.o.
9.99 €
Použitie hudobných diel - použitie na kancelárie, školy, úrady Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: SOZA
12.00 €
Použitie hudobných diel - použitie na oznamy Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: SOZA
20.40 €
Elektrický materiál Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: PS ELEKTRO, s. r. o.
19.52 €
nájom 1100 l nádob na separovaný odpad Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Techické služby Detva s.r.o.
36.96 €
Zneškodnenie komunálneho odpadu Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Techické služby Detva s.r.o.
145.67 €
Ekologické služby - zneškodnenie odpadov Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Eko-Salmo s.r.o.
224.16 €
Preprava osôb - za mesiac január Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Slovenská autobusová doprava Zvolen a.s.
133.90 €
Potraviny ŠJ Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: CBA Slovakia, a. s.
216.43 €
Mš - mäso Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Viera Bystrianska
20.10 €
Odvoz kuchynského odpadu za mesiac január 2017 Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: JUMA ECO,s.r.o
18.75 €
Balíček - daňová optimalizácia a ročné zúčtovanie II Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Poradca.s.r.o
17.60 €
720613 - prenájom pozemkov Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
210.00 €
Telefóny Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Orange Slovensko a.s.
51.96 €
KC pre pečať v HSM Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Disig, a. s.
103.20 €
Mš - Mäso Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Viera Bystrianska
18.45 €
Mzdárske zákony 2017 Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Porada. sk, s. r. o.
9.99 €
Daňové zákony pre účtovníkov 2017 Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Porada. sk, s. r. o.
8.20 €
Čo má vedieť mzdová účtovníčka Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: AJFA+AVIS s.r.o.
49.50 €
Internet Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: NetSpace O2 s.r.o.
9.99 €
Distribúcia elektriny Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Stredoslovenská energetika
646.36 €
Distribúcia elektriny Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Stredoslovenská energetika
648.70 €
Distribúcia elektriny Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Stredoslovenská energetika
582.67 €
Distribúcia elektriny Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Stredoslovenská energetika
5318.18 €
Distribúcia elektriny Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Stredoslovenská energetika
831.19 €
Distribúcia elektriny - Bukovinka stará vodáreň Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Stredoslovenská energetika
113.04 €
Elektrika - Dom smútku Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Stredoslovenská energetika
108.17 €
Elektrika - Požiarna zbrojnica Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Stredoslovenská energetika
86.48 €
Elektrika - škola Bzová Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Stredoslovenská energetika
288.95 €
Elektrika Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Stredoslovenská energetika
1000.98 €
Elektrika Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Stredoslovenská energetika
1802.59 €
Elektrika Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Stredoslovenská energetika
100.40 €
Elektrika Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Stredoslovenská energetika
686.04 €
Elektrika Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Stredoslovenská energetika
277.31 €
Elektrika Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Stredoslovenská energetika
482.83 €
nájom 1100 l nádob na separovaný odpad Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Techické služby Detva s.r.o.
36.96 €
Zneškodnenie komunálneho odpadu Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Techické služby Detva s.r.o.
324.87 €
Potraviny ŠJ december Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: CBA Slovakia, a. s.
97.57 €
Preprava osôb Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Slovenská autobusová doprava Zvolen a.s.
133.90 €
Vývoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Milan Malatinec
562.50 €
Vývoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Milan Malatinec
630.00 €
Priemyselný a stavebný materiál Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: PS mat, s.r.o.
132.08 €
Telefóny Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Orange Slovensko a.s.
122.79 €
Poplatok Prima banky Slovensko a. s., poplatok CDCP za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Prima banka Slovensko,a.s.
47.50 €
Objednaný predaj Hodiny LED GL-EXT-10 s teplomerom Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: ALMADA, spol. s. r. o.
399.00 €
Odvoz kuchynského odpadu - december Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: JUMA ECO,s.r.o
25.00 €
Štrk Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Milan Malatinec
390.00 €
Telefóny Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Orange Slovensko a.s.
68.33 €
Pracovná obuv, lanko žacie, hlava žacia, cievka ž. Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Ján Hronček
284.50 €
Vodárenské práce Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Jaroslav Tisovský
210.00 €
pracovný materiál - farby-laky Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: BAU COLOR, s.r.o.
178.32 €
Predmetná platba za doménu. webhosting Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: wbx, s. r. o.
144.00 €
Mäso šj Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Viera Bystrianska
20.10 €
Internet Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: NetSpace O2 s.r.o.
9.99 €
Náklady na činnosť stavebného úradu za rok 2016 Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Obec Kriváň
1929.25 €
My Zvol. - Podpol. n. Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Petit Press, a. s.
30.00 €
Zneškodnenie komunálneho odpadu Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Techické služby Detva s.r.o.
757.01 €
nájom 1100 l nádob na separovaný odpad Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Techické služby Detva s.r.o.
36.96 €
Zemné a výkopové práce v priebehu roka 2016 Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Ján Bakan
900.00 €
Potraviny ŠJ Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: CBA Slovakia, a. s.
199.14 €
Školenie - KEO Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: KEO s.r.o.
196.00 €
Ročná licencia KEO WIN 2017 Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: KEO s.r.o.
205.70 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: KORESS s.r.o.
261.44 €
Odvoz kuchynského odpadu - november Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: JUMA ECO,s.r.o
25.00 €
Preprava osôb Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Slovenská autobusová doprava Zvolen a.s.
133.90 €
Oprava vstupného schodiska do domu smútku Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: JL - IRO s. r. o.
2604.94 €
Kuchynské dosky, nože kuchynské... Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Branislav Dvoriščák, GASTRO - GALAXI
55.44 €
Cesta Bukovinka - oprava Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: JL - IRO s. r. o.
730.73 €
Splátka za nájom k 15. 12. 2016 Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Slovenský pozemkový fond
219.25 €
Propagačné materiály - magnetka, nálepka, tričko... Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: BIAN s.r.o
1119.48 €
Právne služby Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: JUDr. Stanislav Hlinka, advokát
120.00 €
Deratizácia Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Jozef Krnáč DeTRI-plus
25.00 €
Q halog ž., CYKY 3J, svorka, box gélový, reflektor LED Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: PS ELEKTRO, s. r. o.
89.77 €
štrk Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Milan Malatinec
780.00 €
Štrkodrva frakcia 0-32 s dopravou materiálu Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: JL - IRO s. r. o.
450.00 €
Hračky - MŠ Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: EDUCAPLAY, s. r. o.
251.90 €
Mäso šj Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Viera Bystrianska
17.26 €
Internet Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: NetSpace O2 s.r.o.
9.99 €
nájom 1100 l nádob na separovaný odpad Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Techické služby Detva s.r.o.
36.96 €
Zneškodnenie komunálneho odpadu Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Techické služby Detva s.r.o.
371.80 €
Predprimárne vzdelávanie 2016-2017 Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: M. Medlen - JurisDat
16.70 €
Odvoz kuchynského odpadu - október Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: JUMA ECO,s.r.o
25.00 €
verejný rozhlas - technické zariadenie Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: SLOVGRAM
33.50 €
úhrada za obdobie - 01. 01. 2016, 31. 12. 2016 verejný prenos pros. rozhlasu Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: SLOVGRAM
5.00 €
Preprava osôb Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Slovenská autobusová doprava Zvolen a.s.
133.90 €
služba STP APV - podľa cenovej kalkulácie Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: IVES Košice
25.09 €
Potraviny ŠJ Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: CBA Slovakia, a. s.
196.03 €
Pracovná obuv, pracovný odev, žacie lanko Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Ján Hronček
430.00 €
ŠOLKAR - prac. zošity pre deti Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: RAABE
21.00 €
Oprava miestneho rozhlasu Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: SERVIS-Elektrospotrebičov Krška Ján
101.10 €
Jedálne kupóny Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: UP Slovensko s.r.o.
1765.54 €
vodné - cintorín Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
150.23 €
Vodné - MŠ Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
51.95 €
Telefóny Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Orange Slovensko a.s.
46.63 €
Obnova cyklotrás a rozšírenie informačných turis. prvkov Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: BIAN s.r.o
3260.40 €
hračky MŠ - garáž s dráhou, sada magických tabuliek Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Nomiland s.r.o.
96.80 €
Mäso šj Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Viera Bystrianska
16.80 €
Internet Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: NetSpace O2 s.r.o.
9.99 €
Vystúpenie, škola tanca, doprava Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Bystrô, o. z.
359.40 €
Projektové práce na akcii - zberný dvor - Podkriváň Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: d.sign, s. r. o.
1820.00 €
farby - laky, postrekovače, rukavice.... Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: BAU COLOR, s.r.o.
172.98 €
Potraviny ŠJ Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: CBA Slovakia, a. s.
164.01 €
nájom 1100 l nádob na separovaný odpad Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Techické služby Detva s.r.o.
36.96 €
Zneškodnenie komunálneho odpadu Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Techické služby Detva s.r.o.
263.21 €
Preprava osôb Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Slovenská autobusová doprava Zvolen a.s.
133.90 €
Odvoz kuchynského odpadu Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: JUMA ECO,s.r.o
25.00 €
Vrecia žlté, vrecia červené, balenie a doprava Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: AbeeX s.r.o.
123.40 €
Mulčovač TEKTON ENDURO, Dvojitý tanier 4-nožový Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Ján Hronček
1090.60 €
Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
84.00 €
časopis - vrabček - MŠ Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: ARES s.r.o.
8.00 €
Vyp. proj. dok. Elektro : NN rozvod, Multifunkčné ihrisko Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Elena Nôtová, ELMAN
100.00 €
Plomba plast. 1, Plomba plast. 3/4 Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: RONDOM Z a Z s. r. o.
24.00 €
Telefóny Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Orange Slovensko a.s.
49.62 €
Plomba plast. 1, Plomba plast. 3/4 Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: RONDOM Z a Z s. r. o.
3.30 €
Internet Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: NetSpace O2 s.r.o.
9.99 €
Mäso šj Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Viera Bystrianska
21.75 €
nájom 1100 l nádob na separovaný odpad Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Techické služby Detva s.r.o.
36.96 €
Zneškodnenie komunálneho odpadu Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Techické služby Detva s.r.o.
481.29 €
Elektrika Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: PS ELEKTRO, s. r. o.
53.29 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: KORESS s.r.o.
437.70 €
Potraviny ŠJ Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: CBA Slovakia a.s.
136.24 €
Odvoz kuchynského odpadu - august Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: JUMA ECO,s.r.o
18.75 €
Telefóny Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Orange Slovensko a.s.
49.53 €
Motorový krovinorez Shihl FS 410 Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Ján Hronček
795.00 €
Mäso šj Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Viera Bystrianska
15.48 €
Roundup Biaktiv, 20 ml Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Ing. Bartuš Róbert - PRO SILVA
269.04 €
Jedálne kupóny Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: UP Slovensko s.r.o.
1765.54 €
Jedálne kupóny Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: UP Slovensko s.r.o.
1765.54 €
Internet Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: NetSpace O2 s.r.o.
9.99 €
Zariadenie webovej aplikácie Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: webex media s.r.o.
384.00 €
nájom 1100 l nádob na separovaný odpad Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Techické služby Detva s.r.o.
36.96 €
Zneškodnenie komunálneho odpadu Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Techické služby Detva s.r.o.
542.96 €
Zhotovenie tepelnej izolácie a hydroizolácie - OÚ Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: GM - STAV, s. r. o.
2640.00 €
Vodovod Bukovinka Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: RONDOM Z a Z s. r. o.
328.68 €
Adaptér, bránička, cement, drôt, hadice, lepidlo... Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: PS mat, s.r.o.
886.67 €
Oprava strechy Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: PS mat, s.r.o.
2896.24 €
platba za doménu - webhosting, webstránky za 6 mesoacov Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: webex media s.r.o.
72.00 €
Telefóny Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Orange Slovensko a.s.
49.59 €
Vibračná platňa GRP 6500 Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Ján Hronček
700.00 €
Obedové menu, obaly Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Culinaire, spol. s. r. o.
185.50 €
Oprava vodovodu Bukovinka Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: AQUA - TERM SERVIS, s. r. o.
169.99 €
Internet Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: NetSpace O2 s.r.o.
9.99 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: KORESS s.r.o.
334.55 €
Potraviny ŠJ Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: CBA Slovakia, a. s.
211.81 €
Farby - laky Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: BAU COLOR, s.r.o.
209.28 €
Zneškodnenie komunálneho odpadu Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Techické služby Detva s.r.o.
155.06 €
Vývoz separovaného odpadu Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Techické služby Detva s.r.o.
76.82 €
nájom 1100 l nádob na separovaný odpad Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Techické služby Detva s.r.o.
36.96 €
Preprava osôb Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Slovenská autobusová doprava Zvolen a.s.
133.90 €
Biax L 36W F84 2G11 GE Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: PS ELEKTRO, s. r. o.
71.40 €
Odvoz kuchynského odpadu - jún Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: JUMA ECO,s.r.o
25.00 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: KORESS s.r.o.
134.05 €
Motorová kosačka Stiga TURBO 48 SE Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Ján Hronček
525.00 €
Triedna kniha pre MŠ, Evidencia dochádzky detí MŠ Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: ŠEVT a.s.
10.42 €
Preprava detí z MŠ, Podkriváň autobusom na trase Detva Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Školiace stredisko - L+L, s.r.o.
151.80 €
Strojné kosenie tráv. porastov krajníc v obci Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Banskobystrická regionálna správa ciest,a.s.
270.00 €
Obedy podané - 10. 06. 2016, 12. 06. 2016 Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Milan Vilhanček, penzión Victória, ubytovacie a pohostin. služby
570.00 €
Prenájom nafukovacej atrakcie Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Miroslav Škařupa
410.00 €
Telefóny Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Orange Slovensko a.s.
59.63 €
Internet Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: NetSpace O2 s.r.o.
9.99 €
Daňové zákony pre účtovníkov Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Porada. sk, s. r. o.
3.95 €
Mzdárske zákony 2016 + komentár k zmenám Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Porada. sk, s. r. o.
4.91 €
Jedálne kupóny Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: UP Slovensko s.r.o.
1765.54 €
Rodný list, Úmrtný list, žiadosť o uzav. manželstva Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Centrum polygrafických služieb
18.24 €
Mäso šj Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Viera Bystrianska
23.40 €
Potraviny ŠJ Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: CBA Slovakia, a. s.
135.88 €
Mäso šj Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Viera Bystrianska
14.10 €
Vývoz separovaného odpadu Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Techické služby Detva s.r.o.
76.82 €
nájom 1100 l nádob na separovaný odpad Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Techické služby Detva s.r.o.
36.96 €
Zneškodnenie komunálneho odpadu Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Techické služby Detva s.r.o.
590.33 €
Preprava osôb Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Slovenská autobusová doprava Zvolen a.s.
133.90 €
Odvoz kuchynského odpadu - máj Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: JUMA ECO,s.r.o
25.00 €
Za dotáciu na záujmové vzdelávanie Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Základná škola s Materskou školou
250.00 €
Potraviny ŠJ Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: CBA Slovakia, a. s.
109.18 €
účasť na odbornom seminári ( Správa registratúry ) Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Asociácia správcov registratúry
39.00 €
Telefóny Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Orange Slovensko a.s.
62.00 €
Balíček, príručka mzdovej účtov Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Poradca.s.r.o
13.70 €
Internet Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: NetSpace O2 s.r.o.
9.99 €
Multifunkčná zostava dets. ihriska... Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: EU PROFI, s.r.o.
166.00 €
celoplošná deratizácia - Materská škôlka Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Jozef Krnáč DeTRI-plus
25.00 €
Preprava materiálu ( Kriváň - vrch Dobroč ) Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Banskobystrická regionálna správa ciest,a.s.
218.16 €
Vývoz separovaného odpadu Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Techické služby Detva s.r.o.
77.48 €
nájom 1100 l nádob na separovaný odpad Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Techické služby Detva s.r.o.
36.96 €
Zneškodnenie komunálneho odpadu Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Techické služby Detva s.r.o.
388.79 €
Odvoz kuchynského odpadu - apríl Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: JUMA ECO,s.r.o
25.00 €
Preprava osôb Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Slovenská autobusová doprava Zvolen a.s.
133.90 €
Mäso šj Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Viera Bystrianska
19.70 €
Potraviny ŠJ Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: CBA Slovakia a.s.
270.34 €
SO2C, LED-18W, SMD 2835, CCT-6000, LM-1650 Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: SANDOLUX s. r. o.
350.04 €
Inštalácia a úpravy programu, cestovné n., kataster nehnuteľností Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: SoftServis
129.30 €
Telefóny Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Orange Slovensko a.s.
53.37 €
Zimná údržba cestných komunikácií Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Iveta Priadková
365.50 €
Prenájom pozemkov Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
293.77 €
Vodné a stočné Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
68.80 €
Vodné a stočné Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
127.76 €
kompatibilní toner Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: DAMEDIS, s. r. o.
219.73 €
Pracovný tovar - rukavice, brusný papier... Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: BAU COLOR, s.r.o.
146.04 €
Internet Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: NetSpace O2 s.r.o.
9.99 €
Svietidlá Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: PS ELEKTRO, s. r. o.
73.36 €
Telefóny Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Orange Slovensko a.s.
52.58 €
Zneškodnenie komunálneho odpadu Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Techické služby Detva s.r.o.
341.87 €
Vývoz separovaného odpadu Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Techické služby Detva s.r.o.
77.48 €
nájom 1100 l nádob na separovaný odpad Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Techické služby Detva s.r.o.
36.96 €
Oprava krídlovky, oprava a čistenie barytónu Amati... Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Peter Beniačik
250.00 €
jedálne kupóny Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: UP Slovensko s.r.o.
1765.54 €
Potraviny ŠJ Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: CBA Slovakia, a. s.
197.21 €
Potraviny ŠJ Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: CBA Slovakia, a. s.
182.86 €
spojka na hlavné konce 110 AQUAFAST Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: RONDOM Z a Z s. r. o.
252.72 €
Žiarovky Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: PS ELEKTRO, s. r. o.
23.80 €
Preprava osôb Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Slovenská autobusová doprava Zvolen a.s.
133.90 €
Odvoz kuchynského odpadu Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: JUMA ECO,s.r.o
18.75 €
Mäso šj Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Viera Bystrianska
21.53 €
Auditorské služby, cestovné Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Ing. Milena Korcová
515.00 €
Úprava verej. priestranstva pri kostole Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Krajská rozvojová agentúra Banská Bystrica
300.00 €
Balíček súvzťažností pre VS Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Poradca.s.r.o
14.00 €
Internet Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: NetSpace O2 s.r.o.
9.99 €
Telefóny Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Orange Slovensko a.s.
62.14 €
Vývoz separovaného odpadu Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Techické služby Detva s.r.o.
77.22 €
nájom 1100 l nádob na separovaný odpad Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Techické služby Detva s.r.o.
36.96 €
Zneškodnenie komunálneho odpadu Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Techické služby Detva s.r.o.
92.96 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: KORESS s.r.o.
169.90 €
Telefóny Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Orange Slovensko a.s.
86.40 €
Preprava osôb Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Slovenská autobusová doprava Zvolen a.s.
133.90 €
Poplatok pre účely auditu Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: VÚB,a.s.
59.76 €
Publikácia - Účtovné súvzťažnosti v samospráve Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Združenie obcí regionálne vzdelávacie centrum Martin
29.50 €
Ulič. svetlá Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: SANDOLUX s. r. o.
750.06 €
Sadzobník poplatkov Prima banky - poskytnutie informácií Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Prima banka Slovensko,a.s.
60.00 €
Údržba ciest Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Miroslav Sekereš
146.40 €
Tlač poštovného, peňažného poukazu - február Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Slovenská pošta a.s.
8.87 €
Odvoz kuchynského odpadu - február Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: JUMA ECO,s.r.o
25.00 €
PNZ - nájom Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Slovenský pozemkový fond
43.95 €
Platba v súlade s Mandátnou zmluvou - akcia Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: EU PROFI,s.r.o.
450.00 €
Platba v súlade s Mandátnou zmluvou - akcia Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: EU PROFI, s.r.o.
450.00 €
Oprava miestneho rozhlasu Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: SERVIS-Elektrospotrebičov Krška Ján
219.40 €
za licenciu na verejné použitie hudobných diel Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
12.00 €
za licenciu na verejné použitie hudobných diel Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
20.40 €
Zimná údržba - posyp. chemickým materiálom Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Banskobystrická regionálna správa ciest,a.s.
64.32 €
Rekonštrukcia miestnych komunikácii v obci Pod. Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Krajská rozvojová agentúra Banská Bystrica
300.00 €
Platba v súlade s Mandátnou zmluvou Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: EU PROFI, s.r.o.
300.00 €
Platba v súlade s Mandátnou zmluvou Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: EU PROFI, s.r.o.
300.00 €
Mäso šj Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Viera Bystrianska
22.40 €
Pravidelný ročný poplatok za služby - služba obce.info mini Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Datatrade s.r.o.
58.56 €
Internet Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: NetSpace O2 s.r.o.
9.99 €
Preprava osôb Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Slovenská autobusová doprava Zvolen a.s.
133.90 €
Zneškodnenie komunálneho odpadu Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Techické služby Detva s.r.o.
114.85 €
nájom 1100 l nádob na separovaný odpad Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Techické služby Detva s.r.o.
36.96 €
Vývoz separovaného odpadu Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Techické služby Detva s.r.o.
77.22 €
Odvoz kuchynského odpadu - január Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: JUMA ECO,s.r.o
18.75 €
Internet Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: NetSpace O2 s.r.o.
9.99 €
Potraviny ŠJ Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: CBA Slovakia, a. s.
219.19 €
Mäso šj Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Viera Bystrianska
24.90 €
Drvenie drevného dopadu z vipiľovania - OP Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Rudolf Olšiak ml.
360.00 €
Predplatné časopisy škola 2016 Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: JurisDat-M.Medlen, Redakcia Škola - MEL
23.00 €
Euro mince - MŠ Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: EDUCAPLAY, s. r. o.
10.20 €
Telefóny Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Orange Slovensko a.s.
41.37 €
Dotácie zo ŠR na financovanie kriminality Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: EU PROFI, s.r.o.
300.00 €
proj. doku. na stavbu - verej. priestranstva pri kostole Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: d.sign, s. r. o.
760.00 €
Vrecia odpadové Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: AbeeX s.r.o.
128.20 €
jedálne kupóny Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: UP Slovensko s.r.o.
1765.54 €
platba za - čo má vedieť mzdová účtovníčka Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: AJFA+AVIS,s.r.o
49.50 €
platba za doménu - webhosting, webstránky Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: webex media s.r.o.
60.00 €
Za dodávku a distribúciu elektriny ( ver. osv. podkr.) Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Stredoslovenská energetika
297.16 €
Za dodávku a distribúciu elektriny ( PB vodáreň ) Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Stredoslovenská energetika
113.26 €
Za dodávku a distribúciu elektriny ( verej. osvet. Podkriváň) Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Stredoslovenská energetika
105.74 €
Za dodávku a distribúciu elektriny ( ver. osv. Bzová) Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Stredoslovenská energetika
138.70 €
Za dodávku a distribúciu elektriny ( vodojem Buk. ) Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Stredoslovenská energetika
1708.84 €
Za dodávku a distribúciu elektriny ( MŠ ) Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Stredoslovenská energetika
5016.08 €
Za dodávku a distribúciu elektriny ( DS ) Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Stredoslovenská energetika
102.16 €
Za dodávku a distribúciu elektriny Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Stredoslovenská energetika
586.64 €
Za dodávku a distribúciu elektriny ( Koryt. ) Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Stredoslovenská energetika
456.32 €
Za dodávku a distribúciu elektriny ( Býv. škola ) Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Stredoslovenská energetika
295.36 €
Za dodávku a distribúciu elektriny ( ambulancia ) Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Stredoslovenská energetika
556.48 €
Za dodávku a distribúciu elektriny ( PZ ) Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Stredoslovenská energetika
98.45 €
Za dodávku a distribúciu elektriny ( KD kancelária ) Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Stredoslovenská energetika
1769.32 €
Za dodávku a distribúciu elektriny ( VO ) Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Stredoslovenská energetika
732.00 €
Za dodávku a distribúciu elektriny ( Dolná Bzová ) Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Stredoslovenská energetika
837.50 €
Vývoz kontajnerov Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Milan Malatinec
652.50 €
Vývoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Milan Malatinec
577.50 €
Autobusová doprava - preprava osôb Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Slovenská autobusová doprava Zvolen a.s.
133.90 €
Zneškodnenie komunálneho odpadu Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Techické služby Detva s.r.o.
526.87 €
Vývoz separovaného odpadu Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Techické služby Detva s.r.o.
80.26 €
nájom 1100 l nádob na separovaný odpad Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Techické služby Detva s.r.o.
36.96 €
telefóny Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Orange Slovensko a.s.
49.66 €
Vypracovanie PD dvoch objektov stavby Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Ing. Pavol Ivan
1750.00 €
OÚ - diely na vŕtačku, plachta, reflexná vesta Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: BAU COLOR, s.r.o.
247.08 €
vrecia odpadové,oleje, pilník Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Ján Hronček
661.70 €
Autobatéria Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Ján Hronček
120.00 €
Ekologické služby - zneškodnenie odpadov Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Eko-Salmo s.r.o.
224.16 €
Potraviny ŠJ Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: CBA Slovakia, a. s.
181.69 €
Kancelársky materiál Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: KORESS s.r.o.
32.10 €
stavebný materiál a pracovný tovar Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: PS mat, s.r.o.
55.96 €
Ročný poplatok za vedenie účtu cenných papierov Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Prima banka Slovensko,a.s.
43.73 €
Odvoz kuchynského odpadu za mesiac december Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: JUMA ECO,s.r.o
25.00 €
štrk, piesok Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Milan Malatinec
370.00 €
Náklady činnosť pre obec Podkriváň (stavebné) Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Obec Kriváň
1774.23 €
Vianočné svetlá Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: PS ELEKTRO, s. r. o.
62.70 €
Stavebný materiál - Ihrisko + hrádza Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Pavol Purgát DINEX
363.59 €
Predaj,montáž plastových okien, dverí - MŠ Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Miroslav Nosáľ - Sklenárstvo MaM
4295.44 €
Stavebný materiál - štrk, piesok Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Milan Malatinec
111.60 €
Internet Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: NetSpace O2 s.r.o.
9.99 €
Zneškodnenie komunálneho odpadu Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Techické služby Detva s.r.o.
499.17 €
Vývoz separovaného odpadu Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Techické služby Detva s.r.o.
77.75 €
nájom 1100 l nádob na separovaný odpad Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Techické služby Detva s.r.o.
36.96 €
Potraviny ŠJ Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: CBA Slovakia, a. s.
262.21 €
Odvoz kuchynského odpadu za mesiac november Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: JUMA ECO,s.r.o
25.00 €
Audit v mestách a obciach, dopravné a balné Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Wolters Kluwer,s.r.o.
16.90 €
Preprava osôb Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Slovenská autobusová doprava Zvolen a.s.
133.90 €
časopis Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Petit Press, a. s.
30.00 €
Pozemok - nájom Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Slovenský pozemkový fond
219.25 €
Jedálne kupóny Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: UP Slovensko s.r.o.
1413.86 €
Telefóny Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Orange Slovensko a.s.
102.91 €
stavebný materiál a pracovný tovar Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: LST centrum s.r.o.
193.36 €
Hračky - MŠ Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: EDUCAPLAY, s. r. o.
196.90 €
poplatok za program KEO DOS, KEO WIN Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: KEO s.r.o.
244.17 €
nábytok - MŠ Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Nomiland s.r.o.
46.00 €
Internet Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: NetSpace O2 s.r.o.
9.99 €
Mäso ŠJ Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Viera Bystrianska
27.00 €
stavebný materiál a pracovný tovar Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: PS mat, s.r.o.
247.21 €
Vystúpenie - Slniečko Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: OZ DFS SLNIEČKO
300.00 €
Vývoz separovaného odpadu Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Techické služby Detva s.r.o.
77.75 €
Zneškodnenie komunálneho odpadu Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Techické služby Detva s.r.o.
530.00 €
za nájom nádob na separovaný odpad Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Techické služby Detva s.r.o.
36.96 €
Odvoz kuchynského odpadu Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: JUMA ECO,s.r.o
25.00 €
Prepravné Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Slovenská autobusová doprava Zvolen a.s.
133.90 €
MŠ - potraviny Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: CBA Slovakia, a. s.
264.86 €
OÚ - tovar na elektriku Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: PS ELEKTRO, s. r. o.
124.43 €
predaj a čistenie odpadových vôd Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Predaj a servis čistíren odpadních vod
2490.00 €
MŠ - hračky Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Nomiland s.r.o.
138.95 €
MŠ - pracovné zošity Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: RAABE
25.00 €
Vodné a stočné Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
168.48 €
Vodné a stočné Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
60.37 €
Prvky detského ihriska Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: PLAYSYSTEM s.r.o.
4750.00 €
služba STP APV Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: IVES Košice
25.09 €
Poradca podnikateľa - VsSr Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
84.00 €
Tovar - hadice, čerpadlo Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: LST centrum s.r.o.
630.60 €
MŠ - okná, dvere, KD - zatepľovanie Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: EU PROFI, s.r.o.
300.00 €
Fakturujeme za službu Jetline Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: NetSpace O2 s.r.o.
9.99 €
Multifunkčné preliezky - detské ihrisko Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: PLAYSYSTEM s.r.o.
4750.00 €
servis Ives PC matrika Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: IVES Košice
25.09 €
Ročný prístup verejná správa web apl. Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
84.00 €
Kalové čerpadlo Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: LST centrum s.r.o.
630.60 €
Spracovanie žiadosti na EF Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: EU PROFI, s.r.o.
300.00 €
internet Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: NetSpace O2 s.r.o.
9.99 €
potraviny ŠJ Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: CBA Slovakia, a. s.
208.66 €
nájom 1100 l nádob na separovaný odpad Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Techické služby Detva s.r.o.
36.96 €
Vývoz separovaného odpadu Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Techické služby Detva s.r.o.
77.75 €
Zneškodnenie komunálneho odpadu Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Techické služby Detva s.r.o.
500.07 €
preprava materiálu Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Banskobystrická regionálna správa ciest,a.s.
63.84 €
Prepravné Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Slovenská autobusová doprava Zvolen a.s.
133.90 €
Služba JetLine 5/1 Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: NetSpace O2 s.r.o.
9.99 €
Odvoz kuchynského odpadu Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: JUMA ECO,s.r.o
25.00 €
krovinorez Stihl FS Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Ján Hronček
630.00 €
telefóny Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Obec Podkriváň
40.89 €
jedálne kupóny Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: UP Slovensko s.r.o.
1413.86 €
Vypracovanie plánu H a S rozvoja Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Komunikačné centrum Detva, n. o.
500.00 €
asfaltová zmes Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Doprastav asfalt, a.s.
1200.10 €
Potraviny ŠJ Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Ján Machovič
14.47 €
Mäso šj Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Bystrianska Viera
23.40 €
odchyt zvierat Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Regionálne centrum Slobody zvierat Lučenec
32.00 €
vývoz separovaného odpadu Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Techické služby Detva s.r.o.
77.75 €
nájom zberných nádob Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Techické služby Detva s.r.o.
36.96 €
zneškod. a ulož. kom. odpadu Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Techické služby Detva s.r.o.
355.88 €
predprimárne vzdelávanie publ.MŠ Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: JurisDat-M.Medlen, Redakcia Škola - MEL
16.60 €
potraviny ŠJ Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: CBA Slovakia a.s.
152.26 €
odvoz kuchynského odpadu Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: JUMA ECO,s.r.o
12.50 €
kancelárske potreby Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: KORESS s.r.o.
129.08 €
Vŕtačka s prísluš. Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: LST centrum s.r.o.
196.55 €
Projektové energetické hodnotenie KD+budova obr.siene Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: VIE spol. s r.o.
550.00 €
maso ŠJ Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Bystrianska Viera
23.16 €
telefón Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Orange Slovensko a.s.
40.89 €
prepravné Lučenec Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Slovenská autobusová doprava Lučenec a.s
119.95 €
štrky a piesok MK Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Milan Malatinec
930.00 €
oprava auta - Fabia Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Autospol Jozef Sarvaš
999.70 €
vývoz separovaného odpadu Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Techické služby Detva s.r.o.
77.75 €
nájom zberných nádob Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Techické služby Detva s.r.o.
36.96 €
zneškod. a ulož. kom. odpadu Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Techické služby Detva s.r.o.
555.03 €
mat., náradie, farby Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: PS mat, s.r.o.
132.40 €
internet 08/17 Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: NetSpace O2 s.r.o.
9.99 €
mat., náradie Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: PS mat, s.r.o.
381.37 €
Rámcová elektrocentrála Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: LST centrum s.r.o.
599.00 €
farby, náradie Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: BAU COLOR, s.r.o.
168.90 €
valcovanie miestnej komunikácie /cesta Lučenčík/ Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Banskobystrická regionálna správa ciest,a.s.
145.06 €
telefón Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Orange Slovensko a.s.
43.42 €
internet 07/2015 Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: NetSpace O2 s.r.o.
9.99 €
preprava Dod.: Slovenská autobusová doprava Lučenec a.s
119.95 €
vývoz septika Dod.: Roľnícke družstvo
30.00 €
vývoz separovaného odpadu Dod.: Techické služby Detva s.r.o.
77.75 €
za nájom 1 100 l nádob na SO Dod.: Techické služby Detva s.r.o.
36.96 €
za uloženie odpadu na skládke Dod.: Techické služby Detva s.r.o.
384.31 €
za prepravu Dod.: Banskobystrická regionálna správa ciest,a.s.
225.00 €
preprava osôb Dod.: Slovenská autobusová doprava Zvolen a.s.
133.90 €
nákup potravín pre ŠJ Dod.: CBA Slovakia a.s.
214.68 €
odvoz kuchynského odpadu Dod.: JUMA ECO,s.r.o
25.00 €
farby, reflex.vesty,... Dod.: BAU COLOR, s.r.o.
448.77 €
za telefón Dod.: Orange Slovensko a.s.
67.92 €
jedálne kupony Dod.: UP Slovensko s.r.o.
1413.86 €
vstupný balík 1000 SMS Dod.: A SMS, s.r.o.
60.00 €
úprava ciest Dod.: Miroslav Sekereš
1710.00 €
za publikáciu - spotrebné normy Dod.: Tlačiareň IRIS, s.r.o.
31.90 €
publikácia pre starostu a kontrolóra Dod.: Wolters Kluwer,s.r.o.
34.19 €
za telefón Dod.: Orange Slovensko a.s.
24.99 €
služba JetLine Dod.: NetSpace O2 s.r.o.
9.99 €
za prepravu Dod.: Slovenská autobusová doprava Lučenec a.s
119.95 €
za uloženie odpadu na skládke Dod.: Techické služby Detva s.r.o.
879.46 €
za nájom 1 100 l nádob na SO Dod.: Techické služby Detva s.r.o.
36.96 €
vývoz separovaného odpadu Dod.: Techické služby Detva s.r.o.
76.82 €
preprava osôb Dod.: Slovenská autobusová doprava Zvolen a.s.
133.90 €
preprava autobusom Dod.: GL spol, s.r.o.
104.50 €
odvoz kuchynského odpadu Dod.: JUMA ECO,s.r.o
25.00 €
za telefón Dod.: Orange Slovensko a.s.
46.89 €
nákup potravín pre ŠJ Dod.: CBA Slovakia a.s.
16.38 €
návleky na nohu Dod.: KŠ INDUSTRY s.r.o.
24.00 €
nákup potravín pre ŠJ Dod.: CBA Slovakia a.s.
172.49 €
pečiatka Dod.: ESPOL, s.r.o.
20.04 €
oprava miestneho rozhlasu Dod.: SERVIS-Elektrospotrebičov Krška Ján
747.72 €
jedálne kupóny Dod.: UP Slovensko s.r.o.
710.50 €
krovinorez Stihl Dod.: Ján Hronček
630.00 €
pracovné oblečenie, obuv Dod.: KŠ INDUSTRY s.r.o.
169.51 €
pracovný odev Dod.: PEDRO ŠPORT s.r.o.
384.92 €
JetLine 05/2015 Dod.: NetSpace O2 s.r.o.
9.99 €
za separovaný odpad Dod.: Techické služby Detva s.r.o.
36.96 €
vývoz separovaného odpadu Dod.: Techické služby Detva s.r.o.
76.82 €
za zneškodnenie komun. odpadu Dod.: Techické služby Detva s.r.o.
415.60 €
preprava osôb Dod.: Slovenská autobusová doprava Lučenec a.s
119.95 €
štartér, zásuvka Dod.: Milan Petráš - PS ELEKTRO
6.12 €
potraviny pre ŠJ Dod.: CBA Slovakia a.s.
241.93 €
bravčové mäso ŠJ Dod.: Viera Bystrianska
24.88 €
mäso pre MŠ Dod.: Viera Bystrianska
26.56 €
preprava osôb Dod.: Slovenská autobusová doprava Zvolen a.s.
133.90 €
za vyhotovenie Bezpečnostn. projektu Dod.: PK- Systems, spol.s.r.o.
162.00 €
odvoz kuchynského odpadu Dod.: JUMA ECO,s.r.o
25.00 €
prac. oblečenie na traky s reflex. prvkami Dod.: KŠ INDUSTRY s.r.o.
300.10 €
za vypiľovanie stromov Dod.: Techické služby Detva s.r.o.
61.10 €
zimná údržba ciest Dod.: Iveta Priadková
956.75 €
pracovná odev, obuv Dod.: PEDRO ŠPORT s.r.o.
180.00 €
za telefón Dod.: Orange Slovensko a.s.
42.33 €
oprava miestneho rozhlasu Dod.: ŠEVT a.s.
500.00 €
vodné Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
54.76 €
vodné Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
113.72 €
za poskytnutie informácii auditorovi Dod.: Prima banka Slovensko,a.s.
60.00 €
za poskytnutie informácie auditorovi Dod.: Prima banka Slovensko,a.s.
60.00 €
za služby obce info Dod.: Datatrade s.r.o.
58.56 €
kronika Dod.: Ing. Zsolt Marczibal,CONNECT
30.00 €
kancelársky materiáll Dod.: MIroslav Straka - KORESS
169.64 €
zmluvná pokuta Dod.: Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja
18.20 €
audit,cestovné Dod.: Ing. Milena Korcová
413.20 €
tlačiareň, inštal. nového valca,-- Dod.: Ing.Peter Polomský CR-DAT NC
134.23 €
vypracovanie správy /audit/ Dod.: VÚB,a.s.
59.76 €
za vypracovanie správy Dod.: VÚB,a.s.
59.76 €
JetLine Dod.: NetSpace O2 s.r.o.
9.99 €
za prepravu Dod.: Slovenská autobusová doprava Lučenec a.s
119.95 €
za nájom 1 100 l nádob na SO Dod.: Techické služby Detva s.r.o.
110.88 €
vývoz separovaného odpadu Dod.: Techické služby Detva s.r.o.
76.82 €
komunálny odpad Dod.: Techické služby Detva s.r.o.
655.13 €
jedálne kupony Dod.: UP Slovensko s.r.o.
710.50 €
preprava osôb Dod.: Slovenská autobusová doprava Zvolen a.s.
133.90 €
potraviny pre ŠJ Dod.: CBA Slovakia a.s.
212.44 €
zásuvky,žiarivky Dod.: Milan Petráš - PS ELEKTRO
58.40 €
odvoz kuchynského odpadu Dod.: JUMA ECO,s.r.o
25.00 €
pracovná obuv,tričko Dod.: PEDRO ŠPORT s.r.o.
30.00 €
zimná údržba ciest Dod.: Ján Bakan
360.00 €
odmeny výkonným umelcom Dod.: SLOVGRAM
33.50 €
za telefón Dod.: Orange Slovensko a.s.
48.01 €
vykonanie výberu dodávateľa Dod.: EU PROFI, s.r.o.
100.00 €
pracovný odev Dod.: KŠ INDUSTRY s.r.o.
560.00 €
zákony,... Dod.: Wolters Kluwer,s.r.o.
40.00 €
za publikáciu... Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum,n.o.
27.80 €
futbalové dresy,... Dod.: PEDRO ŠPORT s.r.o.
2638.00 €
za telefón Dod.: Orange Slovensko a.s.
27.00 €
za telefón Dod.: Orange Slovensko a.s.
14.99 €
za telefón Dod.: Orange Slovensko a.s.
83.00 €
za školenie Dod.: MARBU
60.00 €
JetLine Dod.: NetSpace O2 s.r.o.
9.99 €
za prepravu Dod.: Slovenská autobusová doprava Lučenec a.s
119.95 €
zneškodnenie odpadu Dod.: Techické služby Detva s.r.o.
264.55 €
zákonník práce Dod.: Poradca.s.r.o
8.90 €
seminár registratúry Dod.: Asociácia správcov registratúry
0.00 €
preprava osôb Dod.: Slovenská autobusová doprava Zvolen a.s.
133.90 €
nákup potravín do ŠJ Dod.: CBA Slovakia a.s.
195.42 €
časopis pre MŠ Dod.: MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o.
14.15 €
ohrievač vzduchu Dod.: Milan Petráš - PS ELEKTRO
43.00 €
splátka za nájom Dod.: Slovenský pozemkový fond
43.95 €
stravné lístky Dod.: UP Slovensko s.r.o.
710.50 €
pracovné pomôcky, roxory... Dod.: PS mat, s.r.o.
157.16 €
posyp,pluhovanie Dod.: Banskobystrická regionálna správa ciest,a.s.
56.26 €
odvoz kuchynského odpadu Dod.: JUMA ECO,s.r.o
18.75 €
štrk Dod.: Milan Malatinec
900.00 €
za telefón Dod.: Orange Slovensko a.s.
69.16 €
odmena za licenciu Dod.: SOZA
20.40 €
za autorskú odmenu Dod.: SOZA
12.00 €
inštalácia a úprava programu Dod.: SoftServis
142.80 €
motorová píla Dod.: Ján Hronček
580.00 €
demontáž ponorného čerpadla Dod.: Sprušanský Vladimír - OÁZA
318.00 €
údržba ciest Dod.: Miroslav Sekereš
1171.20 €
tlačiareň,... Dod.: Ing.Peter Polomský CR-DAT NC
242.81 €
inštalácia sieťovej tlačiarne Dod.: Ing.Peter Polomský CR-DAT NC
113.12 €
nákup mäsa pre ŠJ Dod.: Viera Bystrianska
26.18 €
JetLine Dod.: NetSpace O2 s.r.o.
9.99 €
misa + nápis Dod.: SONIE CHRYSTAL O.Trčan
120.00 €
za prepravu Dod.: Slovenská autobusová doprava Lučenec a.s
119.95 €
údržba miestnej komunikácie Dod.: Banskobystrická regionálna správa ciest,a.s.
56.26 €
komunálny odpad Dod.: Techické služby Detva s.r.o.
119.32 €
preprava osôb Dod.: Slovenská autobusová doprava Zvolen a.s.
133.90 €
nákup mäsa pre ŠJ Dod.: Viera Bystrianska
28.25 €
potreviny do ŠJ Dod.: CBA Slovakia a.s.
200.59 €
odvoz kuchynského odpadu Dod.: JUMA ECO,s.r.o
22.00 €
za časopis Dod.: Vydavateľstvo JurisDat
23.00 €
za telefony Dod.: Orange Slovensko a.s.
62.43 €
kanc.potreby Dod.: MIroslav Straka - KORESS
108.90 €
údržba miestnej komunikácie Dod.: Banskobystrická regionálna správa ciest,a.s.
55.13 €
údržba miestnej komunikácie Dod.: Banskobystrická regionálna správa ciest,a.s.
44.63 €
posyp miestnej komunikáie Dod.: Banskobystrická regionálna správa ciest,a.s.
48.98 €
jedálne kupony Dod.: UP Slovensko s.r.o.
710.50 €
doména Dod.: webex media s.r.o.
144.00 €
za publikáciu Dod.: AJFA+AVIS s.r.o.
49.50 €
služba JetLine Dod.: NetSpace O2 s.r.o.
9.99 €
nákup prac.materiálu Dod.: Ján Hronček
605.00 €
nákup pracovného materiálu Dod.: Ján Hronček
659.00 €
za elektriku Dod.: Stredoslovenská energetika
43.58 €
za elektriku Dod.: Stredoslovenská energetika
61.89 €
za elektriku Dod.: Stredoslovenská energetika
7.03 €
za elektriku Dod.: Stredoslovenská energetika
25.66 €
za elektriku Dod.: Stredoslovenská energetika
644.50 €
za elektriku Dod.: Stredoslovenská energetika
-0.96 €
za elektrinu Dod.: Stredoslovenská energetika
-1.41 €
za elektrinu Dod.: Stredoslovenská energetika
-73.22 €
za elektrinu Dod.: Stredoslovenská energetika
30.94 €
za elektrinu Dod.: Stredoslovenská energetika
66.91 €
za elektrinu Dod.: Stredoslovenská energetika
-2.50 €
za elektrinu Dod.: Stredoslovenská energetika
-149.96 €
za elektrinu Dod.: Stredoslovenská energetika
5.40 €
za elektrinu Dod.: Stredoslovenská energetika
5.97 €
za elektrinu Dod.: Stredoslovenská energetika
-27.89 €
vývoz komunálneho odpadu Dod.: Milan Malatinec
675.00 €
vývoz komunálneho odpadu Dod.: Milan Malatinec
825.00 €
za telefón Dod.: Orange Slovensko a.s.
71.61 €
zneškodňovanie a uloženie komunálneho odpadu Dod.: Techické služby Detva s.r.o.
252.05 €
prepravné Dod.: Slovenská autobusová doprava Lučenec a.s
119.95 €
žiarovka,... Dod.: Milan Petráš - PS ELEKTRO
8.91 €
za prepravu Dod.: Slovenská autobusová doprava Zvolen a.s.
133.90 €
11,00R20KAMA.. Dod.: PNEU DT s.r.o.
396.00 €
kalendáre, vianočné pohľadnice Dod.: BIAN s.r.o
238.58 €
za posyp MAn TGA Dod.: Banskobystrická regionálna správa ciest,a.s.
60.08 €
služba JetLine Dod.: NetSpace O2 s.r.o.
9.99 €
nákup materiálu Dod.: PS mat, s.r.o.
169.53 €
za kuchynský odpad Dod.: JUMA ECO,s.r.o
18.75 €
náklady na činnosť obce Dod.: Obecný úrad
480.63 €
potraviny pre ŠJ Dod.: CBA Slovakia a.s.
99.25 €
za prepravu frézingu Dod.: Mesto Hriňova
626.86 €
štrk Dod.: Milan Malatinec
900.00 €
štrk Dod.: Milan Malatinec
120.00 €
kamenivo Dod.: Tatrostav
148.15 €
oprava PC matriak Dod.: Ing.Peter Polomský CR-DAT NC
31.87 €
piesok, štrk Dod.: Milan Malatinec
950.00 €
za potraviny Dod.: Viera Bystrianska
20.00 €
jedálne kupóny Dod.: UP Slovensko s.r.o.
358.82 €
nákup materiálu Dod.: Milan Petráš - PS ELEKTRO
47.59 €
za komunálny odpad Dod.: Techické služby Detva s.r.o.
319.96 €
zber a vývoz plastov Dod.: Techické služby Detva s.r.o.
92.10 €
za prepravu Dod.: Slovenská autobusová doprava Lučenec a.s
119.95 €
za prepravu Dod.: Slovenská autobusová doprava Zvolen a.s.
111.58 €
noviny My Dod.: PETIT PRESS, a.s.
28.75 €
odvoz kuchynského odpadu Dod.: JUMA ECO,s.r.o
25.00 €
za telefón Dod.: Orange Slovensko a.s.
62.43 €
splátka za nájom Dod.: Slovenský pozemkový fond
219.25 €
tlačiarenske služby Dod.: Slovenská pošta a.s.
8.87 €
nákup potravín pre ŠJ Dod.: CBA Slovakia a.s.
243.76 €
nákup pre ŠJ Dod.: Viera Bystrianska
21.35 €
nákup pre MŠ Dod.: Nomiland s.r.o.
114.80 €
oprava miestnej komunikácie Dod.: RENOVIA s.r.o.
6183.00 €
výkopové práce Dod.: Peter Kuric Výkopové a vrt.práce
1377.00 €
udržiavaci poplatok Dod.: KEO s.r.o.
244.17 €
nákup pre MŠ Dod.: Nomiland s.r.o.
301.20 €
deratizácia Dod.: Jozef Krnáč DeTRI-plus
25.00 €
za seminár Dod.: VOSKO,s.r.o
32.00 €
služba JetLine Dod.: NetSpace O2 s.r.o.
9.99 €
potraviny ŠJ Dod.: CBA Slovakia a.s.
209.81 €
za kuchynský odpad Dod.: JUMA ECO,s.r.o
12.50 €
za výkon montážnej plošiny Dod.: Techické služby Detva s.r.o.
84.00 €
žiarivka Dod.: Milan Petráš - PS ELEKTRO
83.74 €
za zneškodnenie odpadu Dod.: Techické služby Detva s.r.o.
905.82 €
za prepravu Dod.: Slovenská autobusová doprava Zvolen a.s.
133.90 €
za prepravu Dod.: Slovenská autobusová doprava Lučenec a.s
119.95 €
UNI rúra,... Dod.: PS mat, s.r.o.
1827.09 €
služby STP APV Dod.: IVES Košice
25.09 €
vodné stočné Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
62.57 €
modus, Dulux,.. Dod.: TOMLUX, s.r.o.
250.98 €
vodné stočné Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
140.41 €
za mobil Dod.: Orange Slovensko a.s.
62.53 €
kancelársky materiál Dod.: MIroslav Straka - KORESS
102.41 €
poplatok za seminár Dod.: Ivana Čunderliková, AC vzdelávacia agentúra
36.00 €
zber a vývoz skla Dod.: Techické služby Detva s.r.o.
72.49 €
statiské posúdenie porúch stien Dod.: Ing. Ján Hazucha
120.00 €
JetLine Dod.: NetSpace O2 s.r.o.
9.99 €
za prepravu Dod.: Slovenská autobusová doprava Lučenec a.s
119.95 €
maso pre ŠJ Dod.: Viera Bystrianska
19.60 €
nákup pre ŠJ Dod.: CBA Slovakia a.s.
207.33 €
projekt Altánok Dod.: Priadka Jaroslav
3991.87 €
služba JetLine Dod.: NetSpace O2 s.r.o.
9.99 €
za zneškodnenie komun.odpadu Dod.: Techické služby Detva s.r.o.
403.98 €
zber a vývoz plastov Dod.: Techické služby Detva s.r.o.
68.57 €
jedálne kupony Dod.: UP Slovensko s.r.o.
911.46 €
za telefón Dod.: Orange Slovensko a.s.
62.43 €
tlač Dod.: Slovenská pošta a.s.
5.51 €
za prepravu osôb Dod.: Slovenská autobusová doprava Zvolen a.s.
133.90 €
za prepravu Dod.: Slovenská autobusová doprava Lučenec a.s
119.95 €
žiarivky,.... Dod.: Milan Petráš - PS ELEKTRO
13.24 €
za zneškodnenie komun.odpadu Dod.: Techické služby Detva s.r.o.
620.27 €
za kosenie cestných rigolov Dod.: Techické služby Detva s.r.o.
218.59 €
kamenivo Dod.: Tatrostav
999.60 €
kanc. materiál Dod.: MIroslav Straka - KORESS
81.61 €
potraviny a čist.prostr. pre MŠ Dod.: CBA Slovakia a.s.
144.62 €
mäso pre MŠ Dod.: Viera Bystrianska
43.08 €
stavebný materiál Dod.: PS mat, s.r.o.
277.78 €
za telefón Dod.: Orange Slovensko a.s.
62.43 €
služba JetLine Dod.: NetSpace O2 s.r.o.
9.99 €
za zber a vývoz skla Dod.: Techické služby Detva s.r.o.
131.74 €
za komunálny odpad Dod.: Techické služby Detva s.r.o.
395.94 €
za prepravu Dod.: Slovenská autobusová doprava Lučenec a.s
119.95 €
TO R BROTHER Dod.: Ing.Peter Polomský CR-DAT NC
63.74 €
zásuvka, žiarovka Dod.: Milan Petráš - PS ELEKTRO
2066.00 €
za spracovanie písomného projektu Dod.: EU PROFI,s.r.o.
200.00 €
modernizácia osvetlenia miestneho rozhlasu Dod.: SERVIS-Elektrospotrebičov Krška Ján
1000.00 €
TO R BROTHER Dod.: Ing.Peter Polomský CR-DAT NC
56.00 €
časopis do MŠ Dod.: ARES s.r.o.
10.80 €
za telefón Dod.: Orange Slovensko a.s.
69.41 €
za psa Dod.: Regionálne centrum Slobody zvierat Lučenec
160.00 €
predaj štrku Dod.: Milan Malatinec
974.00 €
časopis do MŠ Dod.: ARES s.r.o.
7.00 €
JetLine Dod.: NetSpace O2 s.r.o.
9.99 €
kanc. materiál Dod.: MIroslav Straka - KORESS
60.90 €
prepravné Dod.: Slovenská autobusová doprava Lučenec a.s
119.95 €
za komunálny odpad Dod.: Techické služby Detva s.r.o.
484.87 €
za prepravu Dod.: Slovenská autobusová doprava Zvolen a.s.
133.90 €
jedálne kupony Dod.: UP Slovensko s.r.o.
911.46 €
AVG Anti-Virus Dod.: Cígler Software.a.s.
54.49 €
Roundup Biaktív Dod.: Ing. Bartuš Róbert - PRO SILVA
253.68 €
počítač - servis Dod.: Ing.Peter Polomský CR-DAT NC
27.88 €
potraviny pre ŠJ Dod.: CBA Slovakia a.s.
267.14 €
maso pre ŠJ Dod.: Viera Bystrianska
25.20 €
za telefón Dod.: Orange Slovensko a.s.
62.43 €
tlačiva pre MŠ Dod.: ŠEVT a.s.
23.09 €
knižné publikácie Dod.: Martinus, s.r.o.
11.00 €
školenie BOZP Dod.: Milan Prajdák
60.00 €
hasiaci prístroj,--- Dod.: Milan Prajdák
100.00 €
JetLine Dod.: NetSpace O2 s.r.o.
9.99 €
zber a vývoz plastov Dod.: Techické služby Detva s.r.o.
67.49 €
za maso ŠJ Dod.: Viera Bystrianska
29.60 €
prepravné Dod.: Slovenská autobusová doprava Lučenec a.s
119.95 €
oprava PC Dod.: Ing.Peter Polomský CR-DAT NC
39.84 €
úmrtný list Dod.: Centrum polygrafických služieb
13.72 €
kultúrny program Dod.: Občianske združenie
150.00 €
hasici prístroj Dod.: Milan Prajdák
240.00 €
preprava osôb Dod.: Slovenská autobusová doprava Zvolen a.s.
133.90 €
za zneškodnenie komun.odpadu Dod.: Techické služby Detva s.r.o.
353.03 €
za služby Dod.: JUVIT, spol. s r.o.
150.00 €
potraviny,spotr.tovar ŠJ Dod.: CBA Slovakia a.s.
84.56 €
potraviny,spotr.tovar ŠJ Dod.: CBA Slovakia a.s.
297.39 €
fekálny odpad Dod.: Roľnícke družstvo
44.40 €
zákony 2014 Dod.: JurisDat-M.Medlen, Redakcia Škola - MEL
15.75 €
za telefón Dod.: Orange Slovensko a.s.
63.47 €
nákup materiálu Dod.: PS mat, s.r.o.
183.00 €
odmeny výkonným umelcom Dod.: SLOVGRAM
33.50 €
služba JetLine Dod.: NetSpace O2 s.r.o.
9.99 €
za telefón Dod.: Orange Slovensko a.s.
69.58 €
za prepravu Dod.: Slovenská autobusová doprava Lučenec a.s
119.95 €
kľúče, žiarivky Dod.: Milan Petráš - PS ELEKTRO
92.34 €
kancelárske potreby Dod.: MIroslav Straka - KORESS
197.20 €
za zneškodnenie komunál.odpadu Dod.: Techické služby Detva s.r.o.
614.02 €
zber a vývoz skla Dod.: Techické služby Detva s.r.o.
62.83 €
služba JetLine Dod.: NetSpace O2 s.r.o.
9.99 €
prepravné Dod.: Slovenská autobusová doprava Zvolen a.s.
133.90 €
potraviny ŠJ Dod.: CBA Slovakia a.s.
290.88 €
nákup masa do ŠJ Dod.: Viera Bystrianska
45.36 €
samostatné pojazdové koleso Dod.: B2B PARTNER
45.60 €
vodné a stočné Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
113.21 €
vodné a stočné Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
77.72 €
zber a vývoz plastov Dod.: Techické služby Detva s.r.o.
76.10 €
pracovná obuv Dod.: Igor Oravec, výroba obuvi
320.00 €
pracovný odev Dod.: Igor Oravec, výroba obuvi
114.00 €
jedálne kupóny Dod.: UP Slovensko s.r.o.
911.46 €
potraviny do ŠJ Dod.: CBA Slovakia a.s.
348.50 €
za prepravné Dod.: Slovenská autobusová doprava Lučenec a.s
119.95 €
zneškodnenie odpadu Dod.: Techické služby Detva s.r.o.
183.67 €
za prepravné Dod.: Slovenská autobusová doprava Zvolen a.s.
133.90 €
publikácia Dod.: Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
12.00 €
za telefón Dod.: Orange Slovensko a.s.
62.43 €
služba JetLine Dod.: NetSpace O2 s.r.o.
9.99 €
potraviny do ŠJ Dod.: Viera Bystrianska
26.40 €
potraviny do ŠJ Dod.: Viera Bystrianska
20.00 €
za modul účtovníctvo Dod.: KEO s.r.o.
59.88 €
za odpad Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Techické služby Detva s.r.o.
315.95 €
náhrada za stratu pri preprave Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Slovenská autobusová doprava Zvolen a.s.
133.90 €
prepravné Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Slovenská autobusová doprava Lučenec a.s
119.95 €
elektro materiál Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Milan Petráš - PS ELEKTRO
62.60 €
kľúčová schránka Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: B2B PARTNER
118.80 €
potraviny,čistiace prostr. Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: CBA Slovakia a.s.
203.63 €
za časopis Macko Pusík Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o.
14.15 €
za nájom Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Slovenský pozemkový fond
43.95 €
audit 2013 Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Ing. Milena Korcová
400.00 €
autorská odmena za licenciu Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: SOZA
20.40 €
autorská odmena za licenciu Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: SOZA
12.00 €
za telefón Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Orange Slovensko a.s.
62.43 €
zber a vývoz plastov Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Techické služby Detva s.r.o.
59.60 €
služba JetLine Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: NetSpace O2 s.r.o.
9.99 €
služba JetLine Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: NetSpace O2 s.r.o.
9.99 €
jedálne kupony Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: UP Slovensko s.r.o.
911.46 €
zber a vývoz skla Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Techické služby Detva s.r.o.
72.88 €
zneškodnenie odpadu Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Techické služby Detva s.r.o.
501.85 €
prepravné Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Slovenská autobusová doprava Lučenec a.s
119.95 €
telefóny-orange Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Orange Slovensko a.s.
74.10 €
preprava osôb Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Slovenská autobusová doprava Zvolen a.s.
133.90 €
doména obce info Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Datatrade s.r.o.
48.00 €
elektr. ohrievač,.. Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Milan Petráš - PS ELEKTRO
121.43 €
kacelárske potreby Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: MIroslav Straka - KORESS
215.21 €
posypové práce Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Banskobystrická regionálna správa ciest,a.s.
39.42 €
potraviny ŠJ Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: CBA Slovakia a.s.
238.55 €
časopis Škola Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: JurisDat-M.Medlen, Redakcia Škola - MEL
22.00 €
tlač šeky Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Slovenská pošta a.s.
7.67 €
maso ŠJ Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Viera Bystrianska
21.00 €
doména webex Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: webex media s.r.o.
144.00 €
doména polana Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: CBS s.r.o.
19.12 €
mzdová publikácia Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: AJFA+AVIS s.r.o.
49.50 €
vyúčt. el. KD Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Stredoslovenská energetika
-1124.30 €
vyúčt. el. býv. škola DB Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Stredoslovenská energetika
-21.50 €
vyúčt. el. MŠ Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Stredoslovenská energetika
167.44 €
vyúčt. el. PZ Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Stredoslovenská energetika
-27.18 €
vyúčt. el. ambul. Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Stredoslovenská energetika
85.70 €
vyúčt. el. DS Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Stredoslovenská energetika
-6.91 €
vyúčt. elek. VO Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Stredoslovenská energetika
-36.88 €
vyúčt. elek. VO Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Stredoslovenská energetika
-10.54 €
vyúčt. elek. VO Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Stredoslovenská energetika
74.81 €
vyúčt. elek. VO Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Stredoslovenská energetika
-134.64 €
vyúčt. elek. VO Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Stredoslovenská energetika
156.76 €
vyúčt. elek. VO Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Stredoslovenská energetika
-80.72 €
vyúčt. elek. VO Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Stredoslovenská energetika
-117.27 €
vyúčt. elekt. vodáreň Buk. Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Stredoslovenská energetika
-0.96 €
vyúčt. elelkt. vodojem Bukovinka Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Stredoslovenská energetika
84.22 €
popl. soza Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: SOZA
21.00 €
účet vod. CP Prima banka Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Prima banka Slovensko,a.s.
39.96 €
potraviny ŠJ Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: CBA Slovakia a.s.
161.54 €
prepravné Lučenec 12/2013 Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Slovenská autobusová doprava Lučenec a.s
119.95 €
prepravné Zvolen 12/2013 Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Slovenská autobusová doprava Zvolen a.s.
133.90 €
mat. MŠ Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: PS mat, s.r.o.
135.58 €
zber a vývoz plastov 12.12.13 Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Techické služby Detva s.r.o.
72.88 €
znešk. komunálneho odpadu Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Techické služby Detva s.r.o.
344.70 €
telefóny ocú, mš, šj Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Orange Slovensko a.s.
53.95 €
oprava os. auta Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Autospol Jozef Sarvaš
219.60 €
vývoz kontajnerov obec Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Milan Malatinec
585.00 €
vývoz kontajnerov koncesia Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Milan Malatinec
1072.50 €
pneumatiky koncesia Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: PNEU DT s.r.o.
528.00 €
Uč. pomôcky MŠ Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Nomiland s.r.o.
373.00 €
parkovisko pod farou Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Babicová Anna
1200.00 €
výk. práce Bakan Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Ján Bakan
240.00 €
oprava strechy a montáž žľabov MŠ Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Priadka Jaroslav
700.00 €
údaje Kataster akt. Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Geodetický a kartografický ústav Bratislava
18.00 €
potraviny ŠJ Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: CBA Slovakia a.s.
210.89 €
OOP obec. služby Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Ján Hronček
399.00 €
štrk Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Milan Malatinec
300.00 €
prepravné Lučenec 11/2013 Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Slovenská autobusová doprava Lučenec a.s
119.95 €
mat. verejné osvetlenie Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Milan Petráš - PS ELEKTRO
61.93 €
znešk. komunálneho odpadu Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Techické služby Detva s.r.o.
296.29 €
zber a vývoz skla 5.11.13 Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Techické služby Detva s.r.o.
66.41 €
prepravné Zvolen 11/2013 Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Slovenská autobusová doprava Zvolen a.s.
133.90 €
MY - Zvol.-Podp. časopis Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: PETIT PRESS, a.s.
25.00 €
proj. práce altánok Škoviera Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Architektúra, s.r.o.
348.00 €
uč. popl. školenie KEO Dudince Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: KEO s.r.o.
49.20 €
telefóny ocú, mš, šj Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Orange Slovensko a.s.
54.74 €
Nájom pozemku Ivanišovo Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Slovenský pozemkový fond
219.25 €
Uč. pomôcky MŠ Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Nomiland s.r.o.
163.40 €
Uč. pomôcky MŠ Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Baribal s.r.o.
109.00 €
mat. MŠ a KD Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: PS mat, s.r.o.
772.96 €
stravné lístky Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: SODEXO PASS SR s.r.o.
940.49 €
udrž. popl. keo Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: KEO s.r.o.
227.05 €
časopis MŠ Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: RAABE
42.00 €
prepravné Lučenec 10/2013 Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Slovenská autobusová doprava Lučenec a.s
119.95 €
výber dod. VO Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: EU PROFI, s.r.o.
300.00 €
znešk. komunálneho odpadu Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Techické služby Detva s.r.o.
749.26 €
potraviny ŠJ Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: CBA Slovakia a.s.
244.97 €
štrk Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Milan Malatinec
240.00 €
štrk Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Milan Malatinec
594.00 €
telefóny ocú, mš, šj Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Orange Slovensko a.s.
54.01 €
Maso ŠJ Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Viera Bystrianska
20.00 €
zber a vývoz plastov 17.10.13 Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Techické služby Detva s.r.o.
56.75 €
akt. programu matrika Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: IVES Košice
25.09 €
mat. verejné osvetlenie Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Milan Petráš - PS ELEKTRO
127.05 €
prepravné Zvolen 10/2013 Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Slovenská autobusová doprava Zvolen a.s.
133.90 €
jednor.popl. výmena merania NN Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Stredoslovenská energetika
30.05 €
výmena merania NN Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Stredoslovenská energetika
42.85 €
vystúpenie fk Očovan, mes. úcty k st. Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Očovan- folklórne združenie priaznivcov ľudovej kultúry a tradičného umenia
300.00 €
vodné cintorín Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
182.28 €
vodné KD Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
0.00 €
vodné MŠ Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
53.62 €
internet 10/2013 Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: NetSpace O2 s.r.o.
9.99 €
Verejná správa SR - ročný prístup Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
76.00 €
mat. VO, el. ohrievač MŠ Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Milan Petráš - PS ELEKTRO
193.09 €
prepravné Lučenec 09/2013 Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Slovenská autobusová doprava Lučenec a.s
119.95 €
potraviny ŠJ Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: CBA Slovakia a.s.
186.52 €
znešk. komunálneho odpadu Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Techické služby Detva s.r.o.
397.27 €
prepravné Zvolen 09/2013 Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Slovenská autobusová doprava Zvolen a.s.
133.90 €
telefóny ocú, mš, šj Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Orange Slovensko a.s.
53.97 €
Internet 092013 Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: NetSpace O2 s.r.o.
9.99 €
kancelárske potreby Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: MIroslav Straka - KORESS
142.64 €
postavenie a rozbratie stánku Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: JUVIT, spol. s r.o.
45.00 €
prepravné LC 08 Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Slovenská autobusová doprava Lučenec a.s
119.95 €
internet 08 Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: NetSpace O2 s.r.o.
9.99 €
odchyt psov Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Regionálne centrum Slobody zvierat Lučenec
74.00 €
znešk. komunálneho odpadu Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Techické služby Detva s.r.o.
496.04 €
mat. verejné osvetlenie Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Milan Petráš - PS ELEKTRO
390.79 €
vytiah. fek. odpadu z MŠ Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Roľnícke družstvo
30.00 €
oprava MK Brezovo Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: RENOVIA s.r.o.
2423.52 €
časopis Škola Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: JurisDat-M.Medlen, Redakcia Škola - MEL
22.00 €
zber a vývoz plastov 22.08.13 Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Techické služby Detva s.r.o.
48.16 €
potraviny ŠJ Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: CBA Slovakia a.s.
104.86 €
Maso ŠJ Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Viera Bystrianska
20.40 €
telefóny ocú, mš, šj Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Orange Slovensko a.s.
63.87 €
roundup Biaktiv, 20 l Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Ing. Bartuš Róbert - PRO SILVA
223.68 €
zber a vývoz plastov 13.08.13 Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Techické služby Detva s.r.o.
54.59 €
prepravné Lučenec 07 Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Slovenská autobusová doprava Lučenec a.s
119.95 €
mat. VO Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Milan Petráš - PS ELEKTRO
40.69 €
znešk. komunálneho odpadu Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Techické služby Detva s.r.o.
790.09 €
kosenie garátov Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Banskobystrická regionálna správa ciest,a.s.
150.00 €
prepravné náklady komunik. Ivanišovo Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: SWT Logistics s.r.o.
600.00 €
aktua. programu obyv. na win. Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: KEO s.r.o.
54.90 €
piesok MŠ Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Milan Malatinec
25.00 €
oprava ústredne MR Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: SERVIS-Elektrospotrebičov Krška Ján
262.00 €
obnova cyklotrás -Cykloklub Poľana Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Cykloklub Poľana
7669.07 €
telefóny ocú, mš, šj Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Orange Slovensko a.s.
62.05 €
položenie kábla VO Bukovinka Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: MAGMA s.r.o.
156.00 €
štrk Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Milan Malatinec
484.00 €
Oprava čerpadla Bukovinka Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Sprušanský Vladimír - OÁZA
477.76 €
internet 07 Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: NetSpace O2 s.r.o.
9.99 €
turisticko-ifn. zóna - spevnené plochy Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Babicová Anna
9348.42 €
prepravné Lučenec 06/2013 Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Slovenská autobusová doprava Lučenec a.s
119.95 €
potraviny ŠJ Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: CBA Slovakia a.s.
378.30 €
prepravné Zvolen 06/2013 Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Slovenská autobusová doprava Zvolen a.s.
133.90 €
rozbor vody Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Mikrolab, s.r.o.
71.71 €
telefóny ocú, mš, šj Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Orange Slovensko a.s.
58.99 €
znešk. komunálneho odpadu Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Techické služby Detva s.r.o.
387.89 €
zber a vývoz plastov 27.06.13 Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Techické služby Detva s.r.o.
54.16 €
preprava deti MŠ - výlet Donovaly Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Školiace stredisko - L+L, s.r.o.
187.00 €
struna do kosačky Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Viktória - Hámor, s.r.o.
87.00 €
internet 06/2013 Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: NetSpace O2 s.r.o.
9.99 €
Deratizácia MŠ Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Jozef Krnáč DeTRI-plus
25.00 €
školenie pracovníkov ŠJ BOZP Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: JF spol. s r.o.
36.00 €
vypracovanie GP na vyda KR Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Peter Hronec-GEOMAPA
242.00 €
vypracovanie PD pre ČOV Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Peter Hronec-GEOMAPA
148.00 €
potraviny ŠJ Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: CBA Slovakia a.s.
196.73 €
vývoz žumpy MŠ Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Eko-Salmo s.r.o.
217.20 €
Energia - nedoplatok MŠ Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Stredoslovenská energetika
608.60 €
prepravné Lučenec 05/2013 Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Slovenská autobusová doprava Lučenec a.s
119.95 €
zimná údržba ciest Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Miroslav Sekereš
1488.19 €
stravné lístky Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: SODEXO PASS SR s.r.o.
1515.56 €
zneškodňovanie a uloženie komunálneho odpadu Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Techické služby Detva s.r.o.
690.43 €
toner do kopírky Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Ing.Peter Polomský CR-DAT NC
53.40 €
žiarovky verejné osvetlenie Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Milan Petráš - PS ELEKTRO
75.74 €
prepravné SAD ZV 05/2013 Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Slovenská autobusová doprava Zvolen a.s.
133.90 €
mäso ŠJ Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Viera Bystrianska
20.00 €
zber skla Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Techické služby Detva s.r.o.
56.81 €
časopisy MŠ Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: ARES s.r.o.
1.32 €
kancelárske potreby Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: MIroslav Straka - KORESS
88.76 €
potraviny ŠJ Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: CBA Slovakia a.s.
102.41 €
čistiace prostriedky ŠJ Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: CBA Slovakia a.s.
148.62 €
oprava reproduktorov miestneho rohlasu Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: SERVIS-Elektrospotrebičov Krška Ján
157.30 €
časopis Vrabček 2013/2014 MŠ Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: ARES s.r.o.
30.30 €
telefóny Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Orange Slovensko a.s.
64.72 €
zber a vývoz plastov Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Techické služby Detva s.r.o.
77.00 €
internet 05/2013 Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: NetSpace O2 s.r.o.
9.99 €
nákup PC s prísluš. Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Ing.Peter Polomský CR-DAT NC
903.92 €
potraviny ŠJ Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: CBA Slovakia a.s.
199.90 €
prepravné SAD LC 04/2013 Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Slovenská autobusová doprava Zvolen a.s.
119.95 €
prezentácia obce na informačnom portály Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Slovak Region
27.88 €
ulož. a zneškodnenie KO Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Techické služby Detva s.r.o.
356.17 €
dosky, hranoly - strecha MŠ TZ/havarijný stav/ Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Peter Krnáč - PKM
93.24 €
materiál verejné osvetlenie Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: PS mat, s.r.o.
92.83 €
prepravné SAD ZV 04/2013 Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Slovenská autobusová doprava Zvolen a.s.
133.90 €
vodné, stočné KD Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
0.00 €
vodné stočné MŠ Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
61.30 €
internet 04/2013 Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: NetSpace O2 s.r.o.
9.99 €
potraviny ŠJ Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Viera Bystrianska
26.80 €
potraviny ŠJ Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Viera Bystrianska
30.60 €
vodné, stočné cintorín Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
107.88 €
zimná údržba Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Priadka Jaroslav
4074.25 €
oprava PC Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Ing.Peter Polomský CR-DAT NC
27.89 €
telefóny Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Orange Slovensko a.s.
58.07 €
kožušky a košele betlehemci Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Monika Gondová
550.00 €
kancelárske potreby Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: MIroslav Straka - KORESS
70.78 €
verejný prenos zvukových a obrazových záznamov Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: SLOVGRAM
33.50 €
potraviny ŠJ Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Viera Bystrianska
56.23 €
potraviny ŠJ Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: CBA Slovakia a.s.
191.62 €
plech trápezový, odkvapy Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: PS mat, s.r.o.
1738.23 €
Preprava Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Slovenská autobusová doprava Lučenec a.s
119.95 €
Preprava osôb Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Slovenská autobusová doprava Zvolen a.s.
133.90 €
Zneškodnenie komunálneho odpadu Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Techické služby Detva s.r.o.
262.76 €
Zimná údržba - odhŕňanie snehu Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Ján Bakan
636.84 €
Zimná údržba ciest Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Ján Bakan
625.00 €
Zber a vývoz skla Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Techické služby Detva s.r.o.
61.22 €
Maliarske, stavebné práce pre OÚ Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: MAJOD montáž sadrokartónu (Jozef Majerník)
1540.00 €
Mobilné služby Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Orange Slovensko a.s.
59.32 €
Stravné lístky Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: SODEXO PASS SR s.r.o.
1515.56 €
Internetové služby (JetLine 5/1) Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: NetSpace O2 s.r.o.
9.99 €
Preprava Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Slovenská autobusová doprava Lučenec a.s
119.95 €
Audit rok 2012 Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Ing. Milena Korcová
400.00 €
Zber a vývoz skla Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Techické služby Detva s.r.o.
35.75 €
Zneškodnenie komunálneho odpadu Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Techické služby Detva s.r.o.
159.54 €
Preprava osôb Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Slovenská autobusová doprava Zvolen a.s.
133.90 €
Dodanie kancelárskych potrieb na OU Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: MIroslav Straka - KORESS
100.10 €
Oprava, servis a optimalizácia PC Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Ing.Peter Polomský CR-DAT NC
132.36 €
Splátka za nájom Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Slovenský pozemkový fond
43.95 €
Mobilné služby Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Orange Slovensko a.s.
67.85 €
Oprava miestneho rozhlasu Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: SERVIS-Elektrospotrebičov Krška Ján
326.10 €
Vyhrňanie snehu Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Ján Chovan
189.00 €
Predplatné časopisu do MŠ Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o.
13.35 €
Dodanie tovaru do školskej jedálne Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: CBA Slovakia a.s.
297.64 €
Internetové služby (JetLine 5/1) Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: NetSpace O2 s.r.o.
9.99 €
Internetové služby (JetLine 5/1) Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: NetSpace O2 s.r.o.
9.99 €
Mobilné služby Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Orange Slovensko a.s.
58.37 €
Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: SOZA
20.40 €
Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: SOZA
12.00 €
Preprava Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Slovenská autobusová doprava Lučenec a.s
119.95 €
Program Obce.info mni Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Datatrade s.r.o.
48.00 €
Zber a vývoz plastov Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Techické služby Detva s.r.o.
83.64 €
Zneškodnenie komunálneho odpadu Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Techické služby Detva s.r.o.
63.90 €
Preprava osôb Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Slovenská autobusová doprava Zvolen a.s.
133.90 €
Dodanie tovaru VO Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Milan Petráš - PS ELEKTRO
47.01 €
Údržba ciest, preorávanie snehu traktorom Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Sekereš Jozef
955.26 €
Ročný poplatok za doménu Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: CBS s.r.o.
19.12 €
Záloha za preplatné publikácií edídie "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: AJFA+AVIS s.r.o.
49.50 €
Vedenie účtu majiteľa cenných pappierov Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Prima banka Slovensko,a.s.
39.96 €
Zriadenie služby Internet Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: NetSpace O2 s.r.o.
75.99 €
Dodanie tovaru Dod.: CBA Slovakia a.s.
88.49 €
Dodanie tovaru Dod.: CBA Slovakia a.s.
185.03 €
Preprava Dod.: Slovenská autobusová doprava Lučenec a.s
119.90 €
Materiál VO Dod.: Milan Petráš - PS ELEKTRO
86.95 €
Preprava osôb Dod.: Slovenská autobusová doprava Zvolen a.s.
133.90 €
Zneškodnenie komunálneho odpadu Dod.: Techické služby Detva s.r.o.
520.17 €
Doména, webhosting, záloha stránky Dod.: webex media s.r.o.
144.00 €
Vývoz kontajnerov-koncesia Dod.: Milan Malatinec
557.76 €
Vývoz kontajnerov Dod.: Milan Malatinec
517.92 €
Čistička Dod.: AbeeX s.r.o.
19.50 €
Mobilné služby Dod.: Orange Slovensko a.s.
58.11 €
Ochranné pomôcky Dod.: Ján Hronček
170.00 €
Ochranné pomôcky Dod.: Ján Hronček
402.50 €
Stavebný materiál Dod.: PS mat, s.r.o.
415.95 €
Keo licencia Dod.: KEO s.r.o.
211.36 €
Štrk-zimná údržba a oprava MK Dod.: Milan Malatinec
670.00 €
Zemné a výkopové práce, čistenie Dod.: Ján Bakan
720.00 €
Zneškodnenie komunálneho odpadu Dod.: Techické služby Detva s.r.o.
228.36 €
Preprava osôb Dod.: Slovenská autobusová doprava Zvolen a.s.
133.90 €
Preprava Dod.: Slovenská autobusová doprava Lučenec a.s
119.89 €
Materiál VO Dod.: Milan Petráš - PS ELEKTRO
162.96 €
Dodanie knihy Dod.: PETIT PRESS, a.s.
25.00 €
Splátka za nájom Dod.: Slovenský pozemkový fond
219.25 €
Mobilné služby Dod.: Orange Slovensko a.s.
57.97 €
Zber a vývoz plastov Dod.: Techické služby Detva s.r.o.
79.01 €
Tlač poštového peňažného preukazu Dod.: Slovenská pošta a.s.
6.47 €
Tlač poštového peňažného preukazu Dod.: Slovenská pošta a.s.
6.47 €
Dodanie tovaru Dod.: MIroslav Straka - KORESS
110.72 €
Dodanie tovaru Dod.: MIroslav Straka - KORESS
116.99 €
Zber a vývoz skla Dod.: Techické služby Detva s.r.o.
78.41 €
Preprava Dod.: Slovenská autobusová doprava Lučenec a.s
119.90 €
Laboratórne rozbory Dod.: Mikrolab, s.r.o.
117.50 €
Zneškodnenie komunálneho odpadu Dod.: Techické služby Detva s.r.o.
912.98 €
Vypracovanie projektu Dod.: EU PROFI,s.r.o.
300.00 €
Stravné lístky Dod.: SODEXO PASS SR s.r.o.
1515.56 €
Preprava osôb Dod.: Slovenská autobusová doprava Zvolen a.s.
133.90 €
Záväzná prihláška na školenie Dod.: ECON vs, s.r.o.
19.90 €
Preprava Dod.: Slovenská autobusová doprava Lučenec a.s
119.90 €
Zneškodnenie komunálneho odpadu Dod.: Techické služby Detva s.r.o.
188.14 €
Zber a vývoz plastov Dod.: Techické služby Detva s.r.o.
66.76 €
Preprava Dod.: Slovenská autobusová doprava Zvolen a.s.
133.90 €
Dodanie tovaru Dod.: ing. Ján Lupták JEDNA STOPA
660.00 €