Súčasnosť

Obec Podkriváň vykonala rekonštrukciu miestnej komunikácie. Financie na rekonštrukciu boli poskytnuté ako nenávratný finančný príspevok z prostriedkov EU - "Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka:  Európa investujúca do vidieckych oblastí".

Program rozvoja vidieka SR 2007-2013 Opatrenie 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí a poskytnuté cez Pôdohospodársku platobnú agentúru so sídlom Dobrovičova 12, Bratislava.

Obec Podkriváň požiadala aj o iné granty  z prostriedkov EU

plánované projekty:

  • Vybudovanie multifunkčného  ihriska
  • Oddychová zóna v obci
  • Turisticko informačná zóna , rekonštrukcia a budovanie parkovacích plôch

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 11:30 12:00 - 15:30
Utorok: 07:30 - 11:30 12:00 - 15:30
Streda: 07:30 - 11:30 12:00 - 15:30
Štvrtok: 07:30 - 11:30 12:00 - 15:30
Piatok: 07:30 - 11:30 12:00 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár

Kalendár zvozu odpadu