Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Likvidácia odpadu

Papier, kartón = zviazané do balíka

Čo tam patrí: kancelársky papier, noviny a časopisy, zošity, knihy, kartón, papierová lepenka.

Čo tam nepatrí: znečistený a mokrý papier (napr. obalový papier z mäsa, rýb, mlieka), hygienické vložky, papierové plienky. (Tieto zložky patria do zmesové komunálneho odpadu).

 Plasty = žlté vrece

Čo tam patrí:
PET fľaše: fľaše od jedlých olejov, fľaše od nealko nápojov, vína, sirupov,
HDPE fľaše: fľaše od saponátov, šampónov, aviváže, mydiel, destilovanej vody, pleťovej vody a pod.,
PP fľaše: fľaše od citrónovej šťavy a iné označené ako PP,
Fólia: číra aj farebná, hladká, zmršťovacia aj bublinková neznečistená.

Čo tam nepatrí: fľaše od motorových olejov, chemikálii, postrekov, od lepidiel, farieb a riedidiel (sú to nebezpečné odpady a patria do Zberného dvora), linoleum, PVC podlahovina, sáčky od mlieka, kelímky od smotany, jogurtu, masla a pod. (Tieto zložky patria do zmesového komunálneho odpadu).

 Sklo = zelené vrece

Čo tam patrí: prázdne fľaše bez zvyšku obsahu, bez uzáveru, obalové sklo, fľaše od zaváranín a kečupu.

Čo tam nepatrí: tabuľové sklo, porcelán, keramika, zrkadlá, žiarovky, žiarivky, iné prímesy komunálneho odpadu. (Tabuľové sklo, žiarivky a žiarovky môžu občania aj podnikatelia odovzdať na Zbernom dvore. Zrkadlá, porcelán, keramika - tieto zložky patria do zmesové komunálneho odpadu).

 Kovové obaly a tetrapaky = červené vrece

Čo tam patrí: tetrapaky: vyprázdnené obaly z džúsov, mlieka a iných nápojov, kovové obaly: vyprázdnené obaly od alkoholických a nealkoholických nápojov.

Čo tam nepatrí: ostatné druhy obalov (znečistené obaly zvyškami ich obsahu) a  iné zložky komunálneho odpadu. (Tieto zložky patria do zmesové komunálneho odpadu).

Nebezpečné odpady = triedené zložky komunálneho odpadu, ktoré obsahujú nebezpečné vlastnosti

Nebezpečné odpady sú také odpady, ktoré majú jednu alebo viac nebezpečných vlastností. Sú to najmä:

svetelné zdroje a iný odpad obsahujúci ortuť, vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky (chladničky, mrazničky), jedlé oleje a tuky, opotrebované motorové oleje, farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice, batérie a akumulátory, vyradené elektrické a elektronické zariadenia, televízory, monitory, rádia, tranzistory, počítače, sporáky, práčky.

 

Zmesový komunálny odpad

Zmesový komunálny odpad (ďalej len „KO“) je odpad z domácnosti vznikajúci na území obce pri činnosti fyzických osôb a odpad podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ.

Do zmesového KO nepatrí: horúci popol, nadrozmerné odpady (dosky, tyče, kusy nábytku a iné), kamene, zemina, stavebný materiál, tekutý nebezpečný odpad, papier, plasty, sklo, tetrapaky a kovové obaly, zvierací trus a iné prímesy.

Zber a preprava triedených zložiek

Odovzdávaním Vášho odpadu sa jeho cesta nekončí, ale práve naopak znovu začína. Všetky vytriedené zložky sa vozia do Zberného dvora, kde sú následne RUČNE spracovávané. Čistota všetkých vytriedených zložiek odpadov je preto veľmi dôležitá, nakaľko s nimi prichádzajú do priameho kontaktu ĽUDIA.

Zbierané – triedené zložky komunálneho odpadu:

 • papier a kartón
 • plasty
 • sklo
 • tetrapaky a kovové obaly

Každá domácnosť obdrží sadu vriec (zelené, žlté a červené) na umiestnenie triedených zložiek komunálneho odpadu. Vytriedené zložky nesmú byť znečistené, pretože tento odpad je považovaný za druhotnú surovinu a znečistená nie je vhodná na ďalšie spracovanie a stáva sa odpadom, ktorý končí na skládke.

  Úradné hodiny

  Pondelok: 07:30 - 11:30 12:00 - 15:30
  Utorok: 07:30 - 11:30 12:00 - 15:30
  Streda: 07:30 - 11:30 12:00 - 15:30
  Štvrtok: 07:30 - 11:30 12:00 - 15:30
  Piatok: 07:30 - 11:30 12:00 - 15:30

  Fotogaléria

  Kalendár

  Kalendár zvozu odpadu