Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Zmluvy


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Kamerový systém v obci Podkriváň-rozšírenie Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: FARADY s.r.o.
8322.24 €
Darovanie pozemku Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Peter Sekereš,Jozef Sekereš,Jozef Sekereš,Ľubomír Debnár
0.00 €
Oprava-DOM KULTÚRY Podkriváň Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Stanislav Grossman
38336.20 €
zber,preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Techické služby Detva s.r.o.
0.00 €
Spracovanie ŽoNFP-WIFI pre teba Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: PROROZVOJ,s.r.o.
550.00 €
Spracovanie ŽoNFP-WIFI pre teba Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: PROROZVOJ,s.r.o.
550.00 €
Darovanie pozemku Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Ján Purdek a Anna Purdeková
0.00 €
Obec Podkriváň-Oprava priestorov posilňovne v obci Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: JM-AGRO STAVBY, s.r.o.
12790.56 €
zmena ceny za dielo Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: JM-AGRO STAVBY, s.r.o.
119984.36 €
Zmluva o grantovom účte Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Prima banka Slovensko,a.s.
0.00 €
úverový účet Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Prima banka Slovensko,a.s.
0.00 €
poskytnutie úveru Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Prima banka Slovensko,a.s.
60000.00 €
Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu a priľahlej budovy obradnej siene v obci Podkriváň Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: JM-AGRO STAVBY, s.r.o.
120470.96 €
Obnova sústavy verejného osvetlenia v obci Podkriváň Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Stredoslovenská energetika,a.s.
0.00 €
Nákup techniky na triedený zber odpadov Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: AGROTECHNIKA,s.r.o.
64599.60 €
Dodanie a montáž zariadení detského ihriska v obci Podkriváň Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: PLAYSYSTEM s.r.o.
10502.40 €
Prevod pozemku Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Jozef Kucbeľ,Vladimír Kucbeľ,Ingrid Kucbeľová,Michaela Kucbeľová,Miroslava Kružliaková,Zuzana Novotková,Milan Kucbeľ,Alexander Maroš Kucbeľ,Miroslava Ozanová
1759.00 €
Spracovanie osobných údajov sprostredkovateľom Topset Stupava Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
0.00 €
Poskytovanie technických služieb-Kamerový systém Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: FARADY s. r. o.
12052.00 €
Dodávka stavebných prác,,Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu a priľľahlej budovy obradnej siene" Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: ASTA-STAV s.r.o.
121417.70 €
Oprava miestnej komunikácie Dolné lazy Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: RENOVIA s.r.o.
14292.94 €
Rekonštrukcia miestnej komunikácie Dolné lazy,k.ú.Podkriváň Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: RENOVIA s.r.o.
14292.94 €
Úprava verejného priestranstva pri PK kostole v obci Podkriváň Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: A.M.F.STAV s.r.o.
92546.16 €
Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Podkriváň Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: RENOVIA s.r.o.
101955.20 €
audítorské služby Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Ing. Milena Korcová
400.00 €
Predaj pozemku obec a k.ú.Podkriváň zapísané na LV č.1 a to KN-C parc.č.880/1 zastavané plochy a nádvoria 451 m2,KN-C parc.č.880/2 zastavané plochy a nádvoria 93m2- Odb.: Rímskokatolícka cirkev farnosť Podkriváň
Dod.: Obec Podkriváň
1.00 €
Multifunkčná zostava detského ihriska Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: PLAYSYSTEM s.r.o.
4750.00 €
prevod pozemku Odb.: Jozef Kucbeľ
Dod.: Obec Podkriváň
425.50 €
Podpora fotbalu v obci Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: PEDRO ŠPORT s.r.o.
2638.00 €
Spracovanie žiadosti-Environmentálny fond-Oblasť L Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: EU PROFI, s.r.o.
200.00 €
audit účtovnej uzávierky Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Ing. Milena Korcová
400.00 €
Prevod pozemku obce Odb.: Martin Kováčik,Vlasta Kováčiková
Dod.: Obec Podkriváň
210.00 €
Predaj pozemku Odb.: Ján Kucbeľ,Emília Kucbeľová
Dod.: Obec Podkriváň
313.14 €
Vykonanie stavebných prác Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Priadka Jaroslav
3991.87 €
Vykonanie výberu dodávateľa a spracovanie projektu PRV Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: EU PROFI,s.r.o.
300.00 €
municipálny úver-Univerzál Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Prima banka Slovensko,a.s.
24000.00 €
Hrobové miesto Odb.: Jozef Môťovský
Dod.: Obec Podkriváň
49.77 €
Hrobové miesto Odb.: Emília Ďuricová
Dod.: Obec Podkriváň
33.18 €
Hrobové miesto Odb.: Emília Ďuricová
Dod.: Obec Podkriváň
33.18 €
Odpredaj pozemku obce Odb.: Martin Kováčik,Mária Kováčiková
Dod.: Obec Podkriváň
1.00 €
Obecný úrad - VO Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Stredoslovenská energetika
0.00 €
OU - VO - Trafo Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Stredoslovenská energetika
0.00 €
Obec Podkriváň - býv.škola Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Stredoslovenská energetika
0.00 €
Kultúrny dom Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Stredoslovenská energetika
0.00 €
Obec Podkriváň - PO Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Stredoslovenská energetika
0.00 €
Obecný úrad - VO Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Stredoslovenská energetika
0.00 €
Obecný úrad - VO Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Stredoslovenská energetika
0.00 €
Obec Podkriváň - MŠ Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Stredoslovenská energetika
0.00 €
Obec Podkriváň - kancelária Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Stredoslovenská energetika
0.00 €
Dom Smútku Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Stredoslovenská energetika
0.00 €
Verejné osvetlenie H.Bzová Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Stredoslovenská energetika
0.00 €
Vodojem Bukovinka Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Stredoslovenská energetika
0.00 €
Verejné osvetlenie Podkriváň Bukovinka Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Stredoslovenská energetika
0.00 €
Podkriváň Bukovinka Vodareň Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Stredoslovenská energetika
0.00 €
Verejné osvetlenie Podkriváň Bukovinka Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Stredoslovenská energetika
0.00 €
Hrobové miesto Odb.: Stanislav Sarvaš
Dod.: Obec Podkriváň
33.18 €
Hrobové miesto Odb.: Anna Strapková
Dod.: Obec Podkriváň
33.18 €
Hrobové miesto Odb.: Anna Strapková
Dod.: Obec Podkriváň
33.18 €
Hrobové miesto Odb.: Jozef Pivka
Dod.: Obec Podkriváň
33.18 €
Hrobové miesto Odb.: Jozef Pivka
Dod.: Obec Podkriváň
16.59 €
Hrobové miesto Odb.: Amália Golianová
Dod.: Obec Podkriváň
33.18 €
Hrobové miesto Odb.: Paulína Krnáčová
Dod.: Obec Podkriváň
33.18 €
Hrobové miesto Odb.: Ján Dobrocký
Dod.: Obec Podkriváň
33.18 €
Hrobové miesto Odb.: Ján Dobrocký
Dod.: Obec Podkriváň
33.18 €
Hrobové miesto Odb.: Jozef Suja
Dod.: Obec Podkriváň
33.18 €
Hrobové miesto Odb.: Ján Kminiak
Dod.: Obec Podkriváň
49.77 €
Hrobové miesto Odb.: Ján Kminiak
Dod.: Obec Podkriváň
33.18 €
Hrobové miesto Odb.: Anna Bakanová
Dod.: Obec Podkriváň
16.59 €
Hrobové miesto Odb.: Anna Bakanová
Dod.: Obec Podkriváň
16.59 €
Hrobové miesto Odb.: Mária Jelačičová
Dod.: Obec Podkriváň
33.18 €
Hrobové miesto Odb.: Milan Kminiak
Dod.: Obec Podkriváň
33.18 €
Hrobové miesto Odb.: Anna Budáčová
Dod.: Obec Podkriváň
33.18 €
Hrobové miesto Odb.: Anna Budáčová
Dod.: Obec Podkriváň
33.18 €
Hrobové miesto Odb.: Ján Ľupták
Dod.: Obec Podkriváň
33.18 €
Hrobové miesto Odb.: Anna Matušková
Dod.: Obec Podkriváň
33.18 €
Hrobové miesto Odb.: Robert Kuruc
Dod.: Obec Podkriváň
33.18 €
Hrobové miesto Odb.: Jozef Vretenička
Dod.: Obec Podkriváň
49.77 €
Hrobové miesto Odb.: Jozef Vretenička
Dod.: Obec Podkriváň
49.77 €
Hrobové miesto Odb.: Viera Pajtášová
Dod.: Obec Podkriváň
16.59 €
Hrobové miesto Odb.: Ján Čavrnoch
Dod.: Obec Podkriváň
49.77 €
Hrobové miesto Odb.: Pavel Sekereš
Dod.: Obec Podkriváň
16.59 €
Hrobové miesto Odb.: Margita Marcineková
Dod.: Obec Podkriváň
33.18 €
Hrobové miesto Odb.: Margita Marcineková
Dod.: Obec Podkriváň
16.59 €
Hrobové miesto Odb.: Božena Hikkerová
Dod.: Obec Podkriváň
16.59 €
Hrobové miesto Odb.: Božena Hikkerová
Dod.: Obec Podkriváň
16.59 €
Hrobové miesto Odb.: Karol Karlovský
Dod.: Obec Podkriváň
33.18 €
Hrobové miesto Odb.: Ján Strapko
Dod.: Obec Podkriváň
16.59 €
Hrobové miesto Odb.: Mária Lomenčíková
Dod.: Obec Podkriváň
33.18 €
Hrobové miesto Odb.: Ján Golian
Dod.: Obec Podkriváň
16.59 €
Hrobové miesto Odb.: Ján Golian
Dod.: Obec Podkriváň
16.59 €
Hrobové miesto Odb.: Ján Golian
Dod.: Obec Podkriváň
16.59 €
Hrobové miesto Odb.: Zuzana Kováčiková
Dod.: Obec Podkriváň
33.18 €
Hrobové miesto Odb.: Jozef Paučo
Dod.: Obec Podkriváň
16.59 €
Hrobové miesto Odb.: Anna Krupová
Dod.: Obec Podkriváň
33.18 €
Hrobové miesto Odb.: Mária Sekerešová
Dod.: Obec Podkriváň
33.18 €
Hrobové miesto Odb.: Oľga Adamcová
Dod.: Obec Podkriváň
33.18 €
Hrobové miesto Odb.: Margita Pupalová
Dod.: Obec Podkriváň
33.18 €
Hrobové miesto Odb.: Anna Mravcová
Dod.: Obec Podkriváň
16.59 €
Hrobové miesto Odb.: Emília Líšková
Dod.: Obec Podkriváň
16.59 €
Hrobové miesto Odb.: Mária Líšková
Dod.: Obec Podkriváň
33.18 €
Hrobové miesto Odb.: Mária Malatincová
Dod.: Obec Podkriváň
49.77 €
Hrobové miesto Odb.: Ján Sarvaš Ing.
Dod.: Obec Podkriváň
33.18 €
Hrobové miesto Odb.: Ján Sarvaš Ing.
Dod.: Obec Podkriváň
16.59 €
Hrobové miesto Odb.: Ján Sarvaš Ing.
Dod.: Obec Podkriváň
16.59 €
Hrobové miesto Odb.: Ján Sarvaš Ing.
Dod.: Obec Podkriváň
16.59 €
Hrobové miesto Odb.: Ján Sarvaš Ing.
Dod.: Obec Podkriváň
33.18 €
Hrobové miesto Odb.: Ján Sarvaš Ing.
Dod.: Obec Podkriváň
66.40 €
Hrobové miesto Odb.: Oľga Francistyová
Dod.: Obec Podkriváň
16.59 €
Hrobové miesto Odb.: Miroslav Francisty
Dod.: Obec Podkriváň
33.18 €
Hrobové miesto Odb.: Kováčik František
Dod.: Obec Podkriváň
33.18 €
Hrobové miesto Odb.: Anna Koristeková
Dod.: Obec Podkriváň
33.18 €
Hrobové miesto Odb.: Jozef Kukučka
Dod.: Obec Podkriváň
33.18 €
Hrobové miesto Odb.: Mária Fuľajtárová
Dod.: Obec Podkriváň
33.18 €
Hrobové miesto Odb.: Mária Fuľajtárová
Dod.: Obec Podkriváň
33.18 €
Hrobové miesto Odb.: Jozef Vrana
Dod.: Obec Podkriváň
49.77 €
Hrobové miesto Odb.: Jozef Vrana
Dod.: Obec Podkriváň
33.18 €
Hrobové miesto Odb.: Ing. Jozef Paulenka CSc.
Dod.: Obec Podkriváň
33.18 €
Hrobové miesto Odb.: Anna Zdechovanová
Dod.: Obec Podkriváň
33.18 €
Hrobové miesto Odb.: Anna Psotková
Dod.: Obec Podkriváň
16.59 €
Hrobové miesto Odb.: Irena Šmidtová
Dod.: Obec Podkriváň
16.59 €
Hrobové miesto Odb.: Jozef Psotka
Dod.: Obec Podkriváň
16.59 €
Hrobové miesto Odb.: Ján Sarvaš
Dod.: Obec Podkriváň
16.59 €
Hrobové miesto Odb.: Ján Sarvaš
Dod.: Obec Podkriváň
16.59 €
Hrobové miesto Odb.: Mária Fuseková
Dod.: Obec Podkriváň
16.59 €
Hrobové miesto Odb.: Anna Psotková
Dod.: Obec Podkriváň
16.59 €
Hrobové miesto Odb.: Mária Kováčiková
Dod.: Obec Podkriváň
16.59 €
Hrobové miesto Odb.: František Góger
Dod.: Obec Podkriváň
33.18 €
Hrobové miesto Odb.: Jozef Kucbeľ
Dod.: Obec Podkriváň
16.59 €
Hrobové miesto Odb.: Jozef Kucbeľ
Dod.: Obec Podkriváň
16.59 €
Hrobové miesto Odb.: Emília Marcineková
Dod.: Obec Podkriváň
33.18 €
Hrobové miesto Odb.: Etela Fridrichová
Dod.: Obec Podkriváň
33.18 €
Hrobové miesto Odb.: Ján Bravčok
Dod.: Obec Podkriváň
33.18 €
Hrobové miesto Odb.: Ján Bravčok
Dod.: Obec Podkriváň
16.59 €
Hrobové miesto Odb.: Emília Marcineková
Dod.: Obec Podkriváň
33.18 €
Hrobové miesto Odb.: Margita Jamnická
Dod.: Obec Podkriváň
16.59 €
Hrobové miesto Odb.: Margita Jamnická
Dod.: Obec Podkriváň
16.59 €
Hrobové miesto Odb.: Jaroslav Jamnický
Dod.: Obec Podkriváň
16.59 €
Hrobové miesto Odb.: Marian Fusek
Dod.: Obec Podkriváň
33.18 €
Hrobové miesto Odb.: Marian Fusek
Dod.: Obec Podkriváň
16.59 €
Hrobové miesto Odb.: Anton Hoffmann
Dod.: Obec Podkriváň
33.18 €
Hrobové miesto Odb.: Etela Fridrichová
Dod.: Obec Podkriváň
33.18 €
Hrobové miesto Odb.: Ján Samaš
Dod.: Obec Podkriváň
33.18 €
Hrobové miesto Odb.: Ján Samaš
Dod.: Obec Podkriváň
33.18 €
Hrobové miesto Odb.: Ján Samaš
Dod.: Obec Podkriváň
16.59 €
Hrobové miesto Odb.: Emília Gondová
Dod.: Obec Podkriváň
16.59 €
Hrobové miesto Odb.: Emília Gondová
Dod.: Obec Podkriváň
16.59 €
Hrobové miesto Odb.: Emília Iždinská
Dod.: Obec Podkriváň
33.18 €
Hrobové miesto Odb.: Mária Kmeťová
Dod.: Obec Podkriváň
33.18 €
Hrobové miesto Odb.: Mária Kmeťová
Dod.: Obec Podkriváň
16.59 €
Hrobové miesto Odb.: Elena Sabová
Dod.: Obec Podkriváň
33.18 €
Hrobové miesto Odb.: Elena Iždinská
Dod.: Obec Podkriváň
33.18 €
Hrobové miesto Odb.: Anna Samašová
Dod.: Obec Podkriváň
33.18 €
Hrobové miesto Odb.: Igor Psotka
Dod.: Obec Podkriváň
33.18 €
Hrobové miesto Odb.: Igor Psotka
Dod.: Obec Podkriváň
16.59 €
Hrobové miesto Odb.: Igor Psotka
Dod.: Obec Podkriváň
16.59 €
Hrobové miesto Odb.: Igor Psotka
Dod.: Obec Podkriváň
16.59 €
Hrobové miesto Odb.: Marta Kučerová
Dod.: Obec Podkriváň
16.59 €
Hrobové miesto Odb.: Ján Feherpataky
Dod.: Obec Podkriváň
16.59 €
Hrobové miesto Odb.: Ján Feherpataky
Dod.: Obec Podkriváň
16.59 €
Hrobové miesto Odb.: Darina Čunderlíková
Dod.: Obec Podkriváň
33.18 €
Hrobové miesto Odb.: Darina Čunderlíková
Dod.: Obec Podkriváň
33.18 €
Hrobové miesto Odb.: Emília Abrhanová
Dod.: Obec Podkriváň
16.59 €
Hrobové miesto Odb.: Mária Karlíková
Dod.: Obec Podkriváň
16.59 €
Hrobové miesto Odb.: Ing. Jozef Paulenka CSc.
Dod.: Obec Podkriváň
33.18 €
Hrobové miesto Odb.: Ing. Jozef Paulenka CSc.
Dod.: Obec Podkriváň
33.18 €
Hrobové miesto Odb.: Elena Zdechovanová
Dod.: Obec Podkriváň
16.59 €
Hrobové miesto Odb.: Anna Dobrocká
Dod.: Obec Podkriváň
33.18 €
Hrobové miesto Odb.: Mária Kováčiková
Dod.: Obec Podkriváň
33.18 €
Hrobové miesto Odb.: Margita Vilhančeková
Dod.: Obec Podkriváň
16.59 €
Hrobové miesto Odb.: Milan Rebroš
Dod.: Obec Podkriváň
33.18 €
Hrobové miesto Odb.: Júlia Plavúchová
Dod.: Obec Podkriváň
33.18 €
Hrobové miesto Odb.: Jozef Tisovský
Dod.: Obec Podkriváň
16.59 €
Hrobové miesto Odb.: Jozef Paulenka
Dod.: Obec Podkriváň
16.59 €
Hrobové miesto Odb.: Anna Kučerová
Dod.: Obec Podkriváň
33.18 €
Hrobové miesto Odb.: Margita Pivková
Dod.: Obec Podkriváň
33.18 €
Hrobové miesto Odb.: Jolana Ďurčíková
Dod.: Obec Podkriváň
49.77 €
Hrobové miesto Odb.: Anna Malatincová
Dod.: Obec Podkriváň
33.18 €
Hrobové miesto Odb.: Anna Malatincová
Dod.: Obec Podkriváň
33.18 €
Hrobové miesto Odb.: Anna Mišová
Dod.: Obec Podkriváň
16.59 €
Hrobové miesto Odb.: Anna Mišová
Dod.: Obec Podkriváň
33.18 €
Hrobové miesto Odb.: Emília Babicová
Dod.: Obec Podkriváň
33.18 €
Hrobové miesto Odb.: Anna Sarvašová
Dod.: Obec Podkriváň
16.59 €
Hrobové miesto Odb.: Karol Karlovský
Dod.: Obec Podkriváň
16.59 €
Hrobové miesto Odb.: Karol Karlovský
Dod.: Obec Podkriváň
16.59 €
Hrobové miesto Odb.: Anna Glaichová
Dod.: Obec Podkriváň
33.18 €
Hrobové miesto Odb.: Štefan Danko
Dod.: Obec Podkriváň
33.18 €
Hrobové miesto Odb.: Štefan Danko
Dod.: Obec Podkriváň
33.18 €
Hrobové miesto Odb.: Mária Vojteková
Dod.: Obec Podkriváň
33.18 €
Hrobové miesto Odb.: Mária Sarvašová
Dod.: Obec Podkriváň
16.59 €
Hrobové miesto Odb.: Erika Čemeričková
Dod.: Obec Podkriváň
16.59 €
Hrobové miesto Odb.: Erika Čemeričková
Dod.: Obec Podkriváň
16.59 €
Hrobové miesto Odb.: Matúš Paulenka
Dod.: Obec Podkriváň
33.18 €
Hrobové miesto Odb.: Elena Ďuricová
Dod.: Obec Podkriváň
33.18 €
Hrobové miesto Odb.: Viera Mitterová
Dod.: Obec Podkriváň
33.18 €
Hrobové miesto Odb.: Anna Paulenková
Dod.: Obec Podkriváň
16.59 €
Hrobové miesto Odb.: Anna Paulenková
Dod.: Obec Podkriváň
16.59 €
Hrobové miesto Odb.: Anna Paulenková
Dod.: Obec Podkriváň
16.59 €
Hrobové miesto Odb.: Jozef Paulenka
Dod.: Obec Podkriváň
33.18 €
Hrobové miesto Odb.: Jozef Paulenka
Dod.: Obec Podkriváň
16.59 €
Hrobové miesto Odb.: Anna Paulenková
Dod.: Obec Podkriváň
16.59 €
Hrobové miesto Odb.: Viera Sarvašová
Dod.: Obec Podkriváň
33.18 €
Hrobové miesto Odb.: Jozef Sarvaš
Dod.: Obec Podkriváň
33.18 €
Hrobové miesto Odb.: Peter Klimo
Dod.: Obec Podkriváň
33.18 €
Hrobové miesto Odb.: Anna Krekáňová
Dod.: Obec Podkriváň
33.18 €
Zabezpečenie vykonávania absolvenskej praxe Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Úrad práce,socialnych vecí a rodiny Zvolen
0.00 €
Hrobové miesto Odb.: Mária Schwarzová
Dod.: Obec Podkriváň
16.59 €
Hrobové miesto Odb.: Mária Schwarzová
Dod.: Obec Podkriváň
16.59 €
Hrobové miesto Odb.: Viera Tisovská
Dod.: Obec Podkriváň
16.59 €
Hrobové miesto Odb.: Mária Očovanová
Dod.: Obec Podkriváň
33.18 €
Hrobové miesto Odb.: Helena Lojková
Dod.: Obec Podkriváň
33.18 €
Hrobové miesto Odb.: Lubomír Paulenka
Dod.: Obec Podkriváň
16.59 €
Hrobové miesto Odb.: Lubomír Paulenka
Dod.: Obec Podkriváň
16.59 €
Hrobové miesto Odb.: Ivan Job
Dod.: Obec Podkriváň
16.59 €
Hrobové miesto Odb.: Viera Tršová
Dod.: Obec Podkriváň
49.77 €
Hrobové miesto Odb.: Jaromír Kašša
Dod.: Obec Podkriváň
33.18 €
Hrobové miesto Odb.: Jaromír Kašša
Dod.: Obec Podkriváň
33.18 €
Hrobové miesto Odb.: Jaromír Kašša
Dod.: Obec Podkriváň
16.59 €
Hrobové miesto Odb.: Zdenka Lacková
Dod.: Obec Podkriváň
33.18 €
Hrobové miesto Odb.: Zdenka Lacková
Dod.: Obec Podkriváň
16.59 €
Hrobové miesto Odb.: Viera Kováčiková
Dod.: Obec Podkriváň
33.18 €
Hrobové miesto Odb.: Katarína Nguyenová
Dod.: Obec Podkriváň
16.59 €
Hrobové miesto Odb.: Katarína Nguyenová
Dod.: Obec Podkriváň
33.18 €
Hrobové miesto Odb.: Jan Karlik
Dod.: Obec Podkriváň
33.18 €
Hrobové miesto Odb.: Anton Malatinec
Dod.: Obec Podkriváň
33.18 €
Hrobové miesto Odb.: Darina Cunderlíková
Dod.: Obec Podkriváň
33.18 €
Hrobové miesto Odb.: Darina Cunderlíková
Dod.: Obec Podkriváň
33.18 €
Hrobové miesto Odb.: Emília Brhanová
Dod.: Obec Podkriváň
16.59 €
Hrobové miesto Odb.: Mária Karlíková
Dod.: Obec Podkriváň
16.59 €
Hrobové miesto Odb.: Mária Danková
Dod.: Obec Podkriváň
33.18 €
Hrobové miesto Odb.: Pavel Halaj
Dod.: Obec Podkriváň
33.18 €
Hrobové miesto Odb.: Lubomír Zvara
Dod.: Obec Podkriváň
16.59 €
Hrobové miesto Odb.: Božena Chlebničanová
Dod.: Obec Podkriváň
33.18 €
Hrobové miesto Odb.: Božena Chlebničanová
Dod.: Obec Podkriváň
33.18 €
Hrobové miesto Odb.: Mária Duricová
Dod.: Obec Podkriváň
33.18 €
Hrobové miesto Odb.: Anna Kucejová
Dod.: Obec Podkriváň
33.18 €
Hrobové miesto Odb.: Oľga Sarvašová
Dod.: Obec Podkriváň
16.59 €
Hrobové miesto Odb.: Viera Kralinská
Dod.: Obec Podkriváň
16.59 €
Hrobové miesto Odb.: Ján Slovák
Dod.: Obec Podkriváň
16.59 €
Hrobové miesto Odb.: Anna Košútová
Dod.: Obec Podkriváň
16.59 €
Hrobové miesto Odb.: Mária Duricová
Dod.: Obec Podkriváň
33.18 €
Hrobové miesto Odb.: Alica Skovierová
Dod.: Obec Podkriváň
33.18 €
Hrobové miesto Odb.: Alica Skovierová
Dod.: Obec Podkriváň
16.59 €
Hrobové miesto Odb.: Alica Skovierová
Dod.: Obec Podkriváň
33.18 €
Hrobové miesto Odb.: Jozef Sarvaš
Dod.: Obec Podkriváň
16.59 €
Hrobové miesto Odb.: Ján a Jozef Sarvašovci
Dod.: Obec Podkriváň
33.18 €
Hrobové miesto Odb.: Jozef Nosáľ
Dod.: Obec Podkriváň
33.18 €
Hrobové miesto Odb.: Margita Mužíková
Dod.: Obec Podkriváň
33.18 €
Hrobové miesto Odb.: Ivan Mitter
Dod.: Obec Podkriváň
33.18 €
Hrobové miesto Odb.: Mária Krišková
Dod.: Obec Podkriváň
33.18 €
Hrobové miesto Odb.: Margita Môťovska
Dod.: Obec Podkriváň
16.59 €
Hrobové miesto Odb.: Margita Môťovska
Dod.: Obec Podkriváň
33.18 €
Hrobové miesto Odb.: Eva Fridrichová
Dod.: Obec Podkriváň
16.59 €
Hrobové miesto Odb.: Jozef Francisty
Dod.: Obec Podkriváň
33.18 €
Hrobové miesto Odb.: Ján Aláč
Dod.: Obec Podkriváň
33.18 €
Hrobové miesto Odb.: Elena Pivková
Dod.: Obec Podkriváň
33.18 €
Hrobové miesto Odb.: Jozef Malatinec
Dod.: Obec Podkriváň
33.18 €
Hrobové miesto Odb.: Emil Gonda
Dod.: Obec Podkriváň
33.18 €
Hrobové miesto Odb.: Jozef Malatinec
Dod.: Obec Podkriváň
16.59 €
Hrobove miesto Odb.: Emil Gonda
Dod.: Obec Podkriváň
16.59 €
Hrobove miesto Odb.: Ondrei Kucej
Dod.: Obec Podkriváň
33.18 €
Hrobové miesto Odb.: Peter Glaich
Dod.: Obec Podkriváň
33.18 €
Hrobového miesta Odb.: Milan Ungvarsky
Dod.: Obec Podkriváň
16.59 €
Hrobové miesto Odb.: Milan Sarvaš
Dod.: Obec Podkriváň
33.18 €
Prenájom nebytových priestorov Odb.: Viola Tužinská
Dod.: Obec Podkriváň
50.00 €
Prenájom pozemku Odb.: Štefan Sarvaš
Dod.: Obec Podkriváň
5.00 €
prenájom pozemku Odb.: Jozef Gombala
Dod.: Obec Podkriváň
19.14 €
Spracovanie projektu pre Envirofond Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: EU PROFI,s.r.o.
300.00 €
Audit účtovnej závierky Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Ing. Milena Korcová
400.00 €
Zhromažďovanie elektroodpadu Odb.: METAL SERVIS recycling s.r.o.
Dod.: Obec Podkriváň
0.03 €
Nájom nebytových priestorov Odb.: Slovenská pošta,s.s.
Dod.: Obec Podkriváň
220.82 €
Oprava vodného toku Odb.: Slovenský vodohospodársky podnik šp
Dod.: Obec Podkriváň
650.00 €
Poskytnutie finančnej dotácie na rok 2012 Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Banskobystrický samosprávny kraj
600.00 €
eurofondy úver Odb.: Obec Podkriváň
Dod.: Prima banka Slovensko,a.s.
9060.60 €

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 11:30 12:00 - 15:30
Utorok: 07:30 - 11:30 12:00 - 15:30
Streda: 07:30 - 11:30 12:00 - 15:30
Štvrtok: 07:30 - 11:30 12:00 - 15:30
Piatok: 07:30 - 11:30 12:00 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár

Kalendár zvozu odpadu