SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

História

Prvá písomná zmienka je z roku 1742 dôkazom je aj mapa od Samuela Mikovíniho, kde lokalita je zaznamenaná ako Trhanowa.

O vzniku a pôvode obce Podkriváň sa zachovali tri verzie. Prvá, podľa tvrdenia žičiovských úradníkov, vychádzala z faktu, že na hranici Novohradskej a Zvolenskej stolice sa odohrávali jarmoky. Zachoval sa názov Trhanovský most východne od Podkriváňa, odkiaľ vedie cesta do Dolnej Bzovej. Toto tvrdenie sa opiera aj o pomenovanie miestnej časti Trhovisko, kadiaľ sa údajne preháňali statky a prenášali jarmočníci. Druhá verzia vychádza zo začlenenia Podkriváňa do divínskej farnosti a obce Divín. Obec sa rozširovala, pribudol kostol, fara, škola, notariát, postupne sa od farnosti odtrhla. Divínčania vraj z pomsty posmešne pomenovali obyvateľov obce "Trhanovci: a novú obce "Trhanová". Nuž a do tretice sa vychádza v faktu, že domky v obci boli oddávna roztratené a vzdialené jeden od druhého, čiže roztrhané - a tak prischol obci názov "Trhanová".

Okolie Trhanovej patrilo žičiovskému panstvu
12. augusta 1872 sa dostavala železničná trať Šalgotarián - Lučenec - Zvolen - Vrútky, pri Podkriváni sa staval 326 m dlhý tunel. Obyvatelia  Trhanovej sa v tom čase zaoberali poľnohospodárstvom, chovom dobytka, oviec a čiastočne povozníctvom, pracovali na železnici, v priemysle, živili sa remeslami. Maximálny počet obyvateľov obce 2260 dosiahla obec v roku 1894, v tomto roku tu už existoval notársky úrad, neskôr pribudla četnícka stanica, poštový úrad, telegraf, železničná stanica /1920/. Od roku 1920 sa používa názov obce Podkriváň.

Významná udalosť sa stala 13. septembra 1930 kedy sa v Podkriváni zastavil prezident ČSR Tomáš G.Masaryk a dostalo sa mu vrelého privítania. Časť obce Dolná Bzová ležiaca 2 km severovýchodne, jej dejiny sú staršieho dáta ako Podkriváňa- Bzova  Puszta vtedy nazývaná bola v stredoveku až do konca 19. storočia  samostatnou obcou Divínskeho panstva. V rokoch 1849-1850 tu vybudovali novú sklársku hutu, vyrábalo sa tu nazelenkavé duté a tabuľové sklo.

Časti obce: Nová Pešť, Brezovo, Bukovinka, Dolné Lazy, Horná Bzová, Dolná Bzová, Horné a Dolné Paučíkovo, Ivanišovo.