SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Verejné obstarávanie

Zverejnenie zadávania zákazky podľa § 9 ods. 9 na predmet zákazky - Altánok (stavebné práce)

Obec Podkriváň vyhlasuje Výzvu na predkladanie ponúk podľa § 155m ods. 13 zákona o verejnom obstarávaní, na vykonanie stavebných prác, podľa § 9 ods. 9 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, platné od 01.07.2013 – Altánok – stavebné práce.

23.05.2019

Zákazka s nízkou hodnotou

Revitalizácia parku pred obecným úradom

Termín predkladania ponúk: do 07.06.2019 - 13:00 hod.

Zákazka s nízkou hodnotou

Technická infraštruktúra pre triedený zber - Obec Podkriváň - dodanie tovaru

Termín predkladania ponúk: 11.06.2019 - 10:00 hod.

Zákazka s nízkou hodnotou

Názov zákazky: Oprava - DOM KULTÚRY Podkriváň

Termín na predkladanie ponúk: 08.06.2020 do 10:00 hod.