SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Slobodný prístup k informáciám

Žiadosť o informácie

Slobodný prístup k informáciám, ktoré majú povinné osoby v rámci svojej činnosti k dispozícii, sa realizuje na základe žiadosti podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Vo vašej žiadosti o informácie adresovanej obecnému úradu musí byť zrejmé:

  • kto žiadosť podáva - teda meno a priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa;
  • adresa pobytu alebo sídlo;
  • ktorých informácií sa žiadosť týka;
  • aký spôsob sprístupnenia informácií navrhujete /písomne, e-mailom.../.

Ak vaša žiadosť nebude obsahovať tieto údaje, vyzveme vás na jej doplnenie.

MOŽNOSTI PODÁVANIA ŽIADOSTÍ O INFORMÁCIE:

Emailom: obecpodkrivan@gmail.com
Telefón: +421 47 / 449 31 01
Osobne: Obecný úrad, 98551  Podkriváň č. 87

V Pracovných dňoch od 07:30 - 15:30 hod.