SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Wifi pre Teba - Obec Podkriváň

 28.01.2021

Oznámenie o realizácii projektu

Názov projektu: Wifi pre Teba

ITMS2014+: 311071AKC4

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra

Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť

Špecifický cieľ: 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN

Prijímateľ: Obec Podkriváň, č.87, 985 51 Podkriváň

Miesto realizácie: Obec Podkriváň

Výška nenávratného finančného príspevku: 14 250 €

Stručný opis projektu: Realizácia projektu spočíva vo vybudovaní 10 WIFI externých prístupových bodov. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu v obci prostredníctvom vybudovania bezplatných WiFi zón. Vybudovanie WiFi prístupových bodov na verejne dostupných priestranstvách poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce  k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s.

  • Bod 1 Posilňovňa-Externý AP (48.51488, 19.45919)
  • Bod 2 Dom smútku-Externý AP (48.51347, 19.45535)
  • Bod 3 Ihrisko-Externý AP (48.51659, 19.46615)
  • Bod 4 Kultúrny dom-Externý AP (48.51491, 19.45878)
  • Bod 5 Materská škola-Externý AP (48.51184, 19.45454)
  • Bod 6 Vlaková stanica-Externý AP (48.51609, 19.46628)
  • Bod 7 Stĺp Kultúrne centrum- Externý AP (48.5228, 19.4749)
  • Bod 8 Bukovinka-Externý AP (48.49816, 19.43726)
  • Bod 9 Stĺp VO Pastoračné centrum -Externý AP (48.51238, 19.45552)
  • Bod 10 Budova poľovníckeho združenia-Externý AP (48.51471, 19.47071)

Prístupové body po zmene č. 3

AP 1 - Posilňovňa                                        (48.51488, 19.45919)

AP 2 - Dom smútku                                     (48.51347, 19.45535)

AP 3 - Ihrisko                                               (48.51628, 19.4658)

AP 4 - Kultúrny dom                                     (48.51507, 1945871)

AP 5 - Materská škola                                  (48.51184, 1945454)

AP 6 - Vlaková stanica                                 (48.51601, 19.46617)

AP 7 - K družstvu                                          (48.51107, 19.4531)

AP 8 - Bukovinka                                           (48.498, 19.43708)

AP 9 - Stĺp VO Pastoračné centrum              (48.51238, 19.45552)

AP 10 - Budova poľovníckeho združenia        (48.51461, 19.47051)

Aktuálny stav realizácie projektu: : V súčasnosti prebiehajú úkony k podaniu verejného obstarávania na kontrolu zo strany Ministerstva dopravy a výstavby SR. Po úspešnom ukončení kontroly verejného obstarávania pristúpime k budovaniu bezplatnej wifi.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk

Riadiaci orgán: www.mindop.sk

Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk


Zoznam aktualít: